Paginakop

In een pleeggezin

Soms is het beter voor uw kind om (even) niet meer thuis te wonen. We bieden dan verschillende soorten pleegzorg.

Soms is pleegzorg voor heel korte tijd nodig en soms alleen voor de weekenden of een paar keer per week na school. Maar soms ook kan een kind heel lang niet meer thuis wonen. In alle gevallen willen we dat kinderen zo thuis mogelijk wonen. En dat ouders en pleegouders samen optrekken in het opvoeden van het kind. Ook willen we graag dat een kind dichtbij of in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dus als een kind uit huis gaat, kijken we altijd eerst binnen het netwerk van het eigen gezin of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie of bij mensen via de school. Zo zorgen we ervoor dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit niet een ‘gedeelde’ wereld wordt.

De verschillende soorten Pleegzorg die we kunnen inzetten, staan hiernaast opgesomd. Wanneer u doorklikt kunt u lezen wat de verschillende soorten inhouden en hoe we vanuit Lindenhout altijd goede begeleiding geven

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11