Paginakop

In gezinshuis of gezinsgroep

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is, kunnen bij ons terecht in behandelgezins-logeer-, gezins- of mentorhuizen. Daar worden ze begeleid door deskundige gezinshuisouders.

De verschillende vormen van gezinshuizen en –groepen die we kunnen inzetten, staan hiernaast opgesomd. Wanneer u doorklikt kunt u lezen wat de verschillende soorten inhouden en hoe we vanuit Lindenhout altijd goede begeleiding geven.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11