Paginakop

Terug naar Huis

Als uw kind door omstandigheden niet meer thuis kan wonen kan hij op verschillende plekken terecht komen: in een pleeggezin, een gezinshuis of een leef- of behandelgroep. Na de behandeling komt uw kind weer terug naar huis, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Uw kind is inmiddels gewend aan andere regels en gewoonten. Lindenhout heeft de juiste expertise en ondersteuning voor een geslaagde terugkeer naar huis.

Een soepele overstap terug naar huis

Bij Lindenhout hebben we een rotsvaste overtuiging: Kinderen horen thuis. En als dat niet kan, zo thuis mogelijk. Daarom helpen we u en uw kind de overstap terug naar huis zo goed mogelijk te laten verlopen. We helpen uw gezin terugval in oude patronen te voorkomen en ondersteunen u met het opbouwen van een goede communicatie, met heldere gezinsregels. Zo zorgen we voor een veilig leefklimaat voor uw kind.

Op maat voor uw kind en uw gezin
Ieder kind en ieder gezin is anders, dus iedere terugplaatsing is maatwerk. Samen met u en uw kind maken we een plan met persoonlijke doelen. We focussen daarbij op de terugkeer naar huis, maar ook op het vinden van aansluiting op school, bij familie, de buurt en de sportclub.

Voor iedere overstapsituatie
Onze professionals werken nauw samen met de hulpverleners van de plek waar uw kind woont. Of dat nu in een gezinshuis, leefgroep of behandelgroep is. We kunnen bovendien ook ondersteuning bieden bij terugkeer vanuit andere verblijfsituaties, zoals een netwerkgezin.

Vanuit een leef- of behandelgroep

Als uw kind in een behandel- of leefgroep terecht is gekomen dan ligt de eerste focus altijd op de behandeling van uw kind zelf. Misschien bent u er zelfs als ouders al bij betrokken geweest. De module ‘Terug naar Huis’ kan al tijdens deze behandeling worden ingezet. We kijken dan naar uw thuissituatie en werken – als dat mogelijk is – toe naar een thuisplaatsing. Dit stemmen we altijd af met de inhoud van de behandeling die uw kind krijgt in de leef- of behandelgroep.

Als het mogelijk is gaat uw kind, als de behandeling is afgerond terug naar huis, maar hij/zij kan ook (eerst) naar een pleeggezin of gezinshuis overgeplaatst worden. Waar uw kind ook naartoe gaat, wij zorgen ervoor dar de overstap zo goed mogelijk verloopt en u en uw kind professionele ondersteuning krijgt.

Hoe lang duurt onze hulp?
De duur van onze hulp wordt afgestemd op uw situatie, met een maximale duur van ongeveer zes maanden. Onze ambulant hulpverleners hebben – afhankelijk van uw situatie – twee keer per week tot eens per drie weken contact met u en/of uw kind. Samen evalueren we tussendoor het hulpverleningstraject en stellen het zo nodig bij. Onze hulpverlening wordt beëindigd zodra alle doelen zijn bereikt.

Meer weten over onze module ‘Terug naar Huis’?
Wilt u meer informatie over ‘Terug naar Huis’? Of heeft u vragen over onze hulp? Dan kunt u terecht bij ons Entreeteam.
E-mail: entreeteam@lindenhout.nl
Telefoon: (026) 354 33 11.

Bekijk hier de folder Terug naar huis.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Voor wie is de module ‘Terug naar Huis’ bedoeld?

Terug naar Huis is een module speciaal ontwik­ keld voor kinderen en jongeren in een pleeggezin, gezinshuis, leef­ of behandelgroep en is gericht op een soepele terugkeer naar huis. Ook kinderen die overgeplaatst worden van een leef­ of behandelgroep naar een pleeggezin of gezinshuis, kunnen we met deze module begeleiden naar hun nieuwe verblijf.

Folder