Paginakop

Gezinshuis

Bij Lindenhout hebben we een duidelijke visie: Kinderen horen thuis. En als dat niet kan, dan zo thuis mogelijk. Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat thuis wonen voor uw kind echt niet meer gaat. En soms is een pleegezin ook geen werkbare oplossing. In dat geval kunnen kinderen in de leeftijd tot ongeveer 15 - 16 jaar bij ons terecht in een gezinshuis. Daar groeien ze op en worden ze opgevoed en begeleid door deskundige gezinshuisouders.

Gezinshuizen: een plek om op te groeien voor de meest kwetsbare kinderen

Wat is een gezinshuis?
Een gezinshuis is een prettige kleinschalige vorm van hulp en zorg voor kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags- of bindingsproblematiek, maar die we wel graag opvangen in een gezin.

De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders, die zorgen voor een zo gewoon mogelijk thuis voor drie tot zes kinderen. De gezinshuisouders vormen de basis van het gezinshuis: zij zorgen voor het ritme, de kalmte, de veiligheid in huis. Ze bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week, de persoonlijk aandacht én de professionele begeleiding die uw kind nodig heeft. Ze doen dit niet alleen. Uw kind valt onder de verantwoordelijkheid van Lindenhout. Wij zorgen dan ook voor ondersteuning van de gezinshuisouders door een gedragswetenschapper. Ook is er ambulante begeleiding voor u als ouder(s), voor eventueel de andere leden van het gezin en uw omgeving, familie of netwerk.

Zo thuis mogelijk
Niet meer bij je ouders kunnen of mogen wonen, is erg ingrijpend voor een kind. Dan is het fijn als het kind in een gewone gezinssituatie terecht kan, waar het zich thuis voelt en op kan groeien tot het weer terug gaat naar u als ouder(s) of zelfstandig gaat wonen. Door middel van het ‘gewone’ leven in een gezin ervaart uw kind weer een basisgevoel van veiligheid en kan het volop meedoen in de maatschappij om zo zelfvertrouwen op te bouwen.

We kijken goed naar uw kind
Voor elk kind dat naar een gezinshuis gaat, bekijken we zorgvuldig wat voor gezin het meest geschikt is. Zo heeft een puber compleet andere aandacht en begeleiding nodig dan een jonger kind. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met andere kinderen te wonen. Terwijl anderen juist veel aandacht en sturing nodig hebben, waardoor een gezin met minder kinderen misschien beter is. Daarbij gaan we uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Ieder kind is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. Op die talenten en capaciteiten leggen we de nadruk, in plaats van op wat niet goed gaat.

Gezinshuisouders: de spil van het gezinshuis.
De kinderen en jongeren die in een gezinshuis komen wonen, hebben een vaak rumoerige geschiedenis met veel onzekerheid achter zich. Problemen zijn vaak vroeg begonnen, hoog opgelopen en ingewikkeld. Hun vertrouwen in volwassenen is vaak flink geschonden. De gezinshuisouders zijn er voor de nodige stabiliteit, veiligheid en structuur in huis. Ze zorgen er voor dat uw kind(eren) en de andere kinderen zich gezien en geborgen kunnen voelen. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze zijn vasthoudend en voelen kinderen en hun emoties goed aan. Ook kunnen ze goed de rust bewaren en hebben ze veel inhoudelijke kennis over kinderen en het opvoeden van kinderen. In samenwerking met het team van Lindenhout geven zij uw kind(eren) de kans om weer in balans te komen en vertrouwen in zichzelf en anderen te herstellen.

Samenwerken met u als ouder(s)
Bij Lindenhout vinden we het belangrijk dat gezinshuisouders goed samenwerken met u als ouder(s). Uw rol bij het opgroeien van de kinderen is en blijft belangrijk. Voor uw kind(eren) is het van belang dat ze zien dat hun eigen ouder(s) goed contact hebben met de gezinshuisouders. Soms neemt u als ouder(s) na verloop van tijd zelf de opvoeding weer op u. Als blijkt dat dit niet kan, dan zorgen de gezinshuisouders lange tijd voor de opvoeding van uw kind(eren). Maar ook dan blijft de relatie met u als ouder(s) voor uw kind(eren) belangrijk.

We doen we er alles aan om samen ervoor te zorgen, dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en u als ouder(s) zich samen inzetten voor het kind.

Aanmelden?
U kunt uw kind(eren) niet zelf aanmelden voor een gezinshuis. Dit kan via wijkteams, artsen en jeugdbescherming. Aanmelden voor een gezinshuis kan dan via e-mail aanmeldingen@lindenhout.nl.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Gezinshuis kunt u altijd terecht bij het Entreeteam van Lindenhout. 
E-mail: entreeteam@lindenhout.nl
Telefoon: (026) 354 33 11.
Kijk ook eens op www.gezinshuis.com.

Bekijk hier de folder Gezinshuis voor ouders.
Bekijk hier de folder Gezinshuis voor jongeren.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Folders

Voor ouders:
Gezinshuis_client_ouders

Voor jongeren:
gezinshuis_client_jongeren