Paginakop
Deze tekst is geschreven door de Raad van Cliënten van Lindenhout.

Waarom een Raad van Cliënten?

Elke organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp heeft een cliëntenraad, dat is een wettelijke verplichting. Voor Lindenhout is de Raad van Cliënten vooral een prettige, kritische, strategische gesprekspartner. Een rol die wij als graag vervullen.

De stem van de cliënt en een onafhankelijk luisterend oor

De Raad van Cliënten houdt de organisatie een spiegel voor. Wij vinden het belangrijk om u als cliënt te horen, zodat we signalen kunnen oppakken en doorgeven. Het draait om de stem van de cliënt. Lindenhout vraagt en waardeert een onafhankelijk luisterend oor, en dat is wat wij zijn. Wij houden Lindenhout scherp op wat belangrijk is voor de cliënt. Wij nemen kinderen, jongeren en ouders serieus en krijgen het hele verhaal op tafel. Zo werken we samen aan het belang van de cliënt.

Wij zijn oprecht geïnteresseerd

Wij zijn betrokken bij de cliënten van Lindenhout en oprecht geïnteresseerd in hun ervaringen. De leden van de Raad van Cliënten zijn betrouwbaar, eerlijk en handelen met lef richting cliënten, medewerkers en de Raad van Bestuur. We zijn gericht op samenwerken en op het realiseren van verbeteringen. Wij zien
kansen, zijn oplettend en werken vol inzet aan het beter maken van de dagelijkse praktijk. De Raad van Cliënten brengt nieuwe
invalshoeken, ideeën, thema’s en is altijd op zoek naar zaken die (nog) beter kunnen. Wij vertellen de professionals binnen Lindenhout wat ons opvalt en brengen de organisatie inspiratie om het op een andere manier te proberen. Altijd vanuit een gemeenschappelijk doel: Lindenhout is goed voor de cliënt.

Respect

De Raad van Cliënten verzamelt informatie door in vertrouwen te luisteren. De leden zijn nieuwsgierig, oprecht in hun handelen en denken ‘out of the box’. Wij helpen en stimuleren cliënten hun ervaring met ons te delen. Contact met de cliënt en korte lijnen met
de mensen van Lindenhout zijn zeer belangrijk voor ons. De Raad van Cliënten heeft respect voor het werk dat de teams uitvoeren. We
willen draagvlak en commitment krijgen voor de veranderingen die in onze ogen nodig zijn. Wij hebben daarbij oog voor het perspectief
van de professional, naast dat van de cliënt.

Samenstelling

De Raad van Cliënten van Lindenhout bestaat uit jongeren, ouders en maatschappelijk betrokken leden. Wij behartigen het belang van
de cliënt. Onze werkwijze, taken en rechten staan beschreven in het reglement van de Raad van Cliënten.

Meer weten of contact?

In het reglement van Raad van Cliënten staan alle afspraken die we met Lindenhout hebben gemaakt over de samenstelling van de raad en ons functioneren. We horen graag het verhaal van de professionals en de cliënten van Lindenhout.

In contact komen met de Raad van Cliënten kan via 026-3543316 of
raadvanclienten@lindenhout.nl.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Folder