Paginakop

Wat is pleegzorg?

Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de hulpverlening aan gezinnen waar kinderen voor korte of langere tijd (gedeeltelijk) niet thuis kunnen wonen.

Pleegzorg
Soms kunnen kinderen om uiteenlopende redenen tijdelijk of voor langere tijd (gedeeltelijk) niet in hun eigen gezin wonen. Voor hen zoekt Lindenhout een plek in een pleeggezin waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich thuis voelen en kunnen opgroeien tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen.

Gedeeld opvoederschap
Bij Lindenhout vinden we het belangrijk dat pleegouders de opvoedtaak van het kind willen delen met de ouders. De inzet is dat de eigen ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet kan, dan zorgen pleegouders lange(re) tijd voor de opvoeding van het kind. Ook dan blijft de relatie met de eigen ouders en de samenwerking tussen ouders en pleegouders voor kinderen belangrijk. Bij Lindenhout hebben we het bij pleegzorg daarom over ‘gedeeld opvoederschap’. Je wordt hierin ondersteund door een hulpverlener van Lindenhout.

Pleegkinderen
Kinderen die in een pleeggezin gaan wonen hebben vaak al veel meegemaakt. Juist daarom hebben zij behoefte aan een stabiele en passende omgeving om in op te groeien. Dit betekent voor pleegouders dat ze bij het ene pleegkind veel aan het opvoeden zijn en dat bij het andere pleegkind de taak meer ligt in het begeleiden naar zelfstandigheid.

Vormen van pleegzorg
Lindenhout kent drie vormen van pleegzorg. Per pleegkind wordt gekeken welke vorm het beste past bij het kind.

Deeltijdpleegzorg

Als deeltijdpleeggezin bied je enkele dagen per maand ondersteuning aan een gezin dat dit nodig heeft. Je biedt structureel enkele weekenden of dagdelen per maand ondersteuning, maar andere, minder vastgelegde tijdstippen zijn ook mogelijk.

Zo lang als nodig

Bij deze vorm van pleegzorg bied je als pleegouders een plek zolang als dit nodig is aan een pleegkind. Tevoren is niet altijd duidelijk of dit voor enkele weken, maanden of jaren is.

Crisispleegzorg

Er zijn situaties waarin pleegkinderen acuut of op zeer korte termijn (tijdelijk) niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Als crisispleeggezin vang je deze kinderen zo kort mogelijk op, terwijl wordt uitgezocht wat voor het pleegkind de beste vervolgplek is.

Pleegouder worden?
We zijn hard op zoek naar pleegouders. Lees hier of het iets voor jou is!

Share |

Doneer je schoolhek