Paginakop

Verzoek om inzage

Mijn gegevens

*
*
*

Mijn aanvraag

*
- -
*
*

Voorwaarden voor inzage/afschrift afgesloten cliëntdossier

  • je hebt recht op inzage in je eigen cliëntdossier en je kunt kopieën krijgen van documenten;
  • inzage kan worden beperkt door privacy-belangen van anderen;
  • als je een dossier van een familielid wilt inzien dan heb je daarvoor  schriftelijke toestemming van het betreffende familielid nodig;
  • indien het betreffende familielid is overleden, is alleen inzage door familie in de directe lijn mogelijk, moet hierover documentatie worden overlegd en wordt naar het doel van de inzage gevraagd;
  • als er een afspraak gemaakt wordt voor de daadwerkelijke inzage is legitimatie verplicht.