Paginakop

Onafhankelijk onderzoek en meldpunt Neerbosch

01-07-2013
Lindenhout heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden en misbruik bij Kinderdorp Neerbosch in de periode 1975-1985. Hiertoe is besloten naar aanleiding van meldingen die binnenkwamen met name na het uitkomen van het rapport van de commissie Samson en met name over deze periode. Lindenhout roept mensen die slachtoffer zijn of misstanden in die periode hebben waargenomen bij Kinderdorp Neerbosch zich te melden.

Commissie Samson
De Commissie Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen zijn geplaatst. Bij de presentatie van het rapport van de commissie Samson (oktober 2013) zei woordvoerder Ans van de Maat namens Jeugdzorg Nederland: “Elk kind dat in Nederland te maken krijgt met seksueel misbruik, is er één te veel. Zeker als het gaat om kinderen die van Jeugdzorg gebruik maken. Om die reden zijn we blij met het onderzoek van commissie Samson, maar tegelijkertijd in het hart geraakt door de uitkomsten. Het is triest om te constateren dat zoveel kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik onderling, maar ook door volwassenen aan wie de zorg over hen was toevertrouwd. Elk kind dat dat is overkomen bied ik hierbij namens de jeugdzorg mijn excuses aan.” Lindenhout sluit zich aan bij de bovenstaande excuses van Jeugdzorg Nederland. Tijdens de bijeenkomst op Oud-Weezendag zijn deze excuses uitgesproken.

Onderzoek
Op basis van signalen die na het uitkomen van het rapport van Commissie Samson bij Lindenhout en lotgenotenorganisaties zijn gemeld, is besloten tot een onafhankelijk extern onderzoek naar  gemelde misstanden bij een van onze rechtsvoorgangers Kinderdorp Neerbosch.  
Met name is gemeld over de periode 1975 – 1985, besloten is dan ook om het onderzoek op die periode te richten. Het onderzoek heeft niet de pretentie van volledige waarheidsvinding, maar wel om een gefundeerd en gedocumenteerd beeld over die periode te krijgen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in Utrecht en richt zich op mogelijke patronen van misbruik tussen 1975 en 1985 en de gewenste ondersteuning die Lindenhout alsnog kan bieden aan slachtoffers. Ook wordt gekeken naar mogelijke maatregelen tegen plegers en wordt onderzocht hoe Lindenhout in de huidige periode nog beter in staat kan zijn om seksueel misbruik te signaleren en aan te pakken.
Het onderzoek vindt plaats op basis van gesprekken met slachtoffers die zich reeds gemeld hebben en op basis van dossier- en archiefonderzoek.

Meldpunt Neerbosch
Vanaf donderdag 16 mei is een telefoonnummer opengesteld waar signalen en misbruik in de periode 1975 – 1985 gemeld kunnen worden. Via het telefoonnummer 026 – 3842868 van Zorgbelang Gelderland kunnen mensen zich melden die ex-cliënt of ex-medewerker zijn. Zij worden te woord gestaan door de vertrouwenspersonen van Zorgbelang. Na instemming kan de informatie aan de onderzoekers van Verwey Jonker worden doorgegeven als extra input voor het inmiddels gestarte onderzoek. Indien gewenst wordt na melding ondersteuning of hulp geboden. Het telefoonnummer blijft geopend tot eind juni. De onderzoeksresultaten worden in de zomer van 2013 verwacht.

Overige meldingen
Na het verschijnen van het rapport van de commissie Samson is de hulplijn seksueel misbruik geopend bij Slachtofferhulp Nederland. De Hulplijn Seksueel Misbruik is er voor slachtoffers van seksueel misbruik die de juiste weg naar hulp of advies niet weten te vinden. De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden.Ook getuigen van seksueel misbruik of mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen, kunnen met hun vragen terecht bij de Hulplijn via het telefoonnummer 0900-9999 001.

De mensen die de Hulplijn bellen, krijgen een medewerker aan de lijn die hen helpt om op basis van hun verhaal of vraag duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij hen past. Vervolgens zorgt de medewerker ervoor dat zij met de juiste instantie in contact komen. Mensen kunnen de Hulplijn ook anoniem bellen.

Website: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Share |
Waar moet ik zijn?

.

JeugdzorgNederland1.gif