Paginakop

Onze kracht

We staan bekend om de vasthoudendheid van onze professionals en onze manier van werken. We geven nooit op, komen binnen bij gezinnen die de deur het liefst niet meer opendoen en zoeken altijd door naar wat wel werkt.

Alles uit de kast voor hulp die werkt

Is oplossing a niet geschikt, dan proberen we b. Werken b en ook c niet, dan overleggen collega’s met elkaar, komt een gedragswetenschapper erbij en dan bedenken we oplossing. En die werkt dan wel. Om dit te kunnen doen is het een voorwaarde dat je je cliënten echt kent. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere antwoorden op vragen van cliënten. En omdat die vragen zo divers zijn, eist dit flexibiliteit en creativiteit van onze kant. Ook in de wijze waarop wij de hulp organiseren. Daarom combineren wij hulpvormen als dat nodig is en maken we iedere keer ‘zorg op maat’ mogelijk.

We maken echt contact, ook als het echt moeilijk wordt

Ons werk begint bij het maken van echt contact. Als een huis een puinhoop is en onrustig doordat iedereen binnen kijkt omdat er geen gordijnen hangen, dan begint het echte contact misschien wel op weg naar de Gamma. Waar je samen met je cliënt naar toe rijdt om gordijnhaken te kopen en die cliënt dan in de auto echt begint te vertellen. Over zichzelf. Over het probleem achter de problemen. Zo horen we mensen wat er echt speelt, kunnen onze professionals een situatie beter doorgronden en als het nodig is nieuwe oplossingen verzinnen. Alleen bij echt contact is er sprake van echt begrip, ontstaat er vertrouwen en kunnen we de beste hulp bieden. Hulp die werkt.

Wij laten niemand wachten

Wij zijn toegankelijk, makkelijk bereikbaar en komen onze afspraken na. Onze cliënten hebben een snelle en eenduidige toegang tot het traject dat we samen met hen organiseren. Ook als wij meerdere hulpvormen inzetten, gaan we uit van één hulpverleningsplan, één dossier en één wijze van coördineren. Dit zorgt voor goede afstemming en samenhang tussen de verschillende onderdelen van de hulp en voor voortgang in de hulpverlening. Dit stemmen we altijd af met de wijk- en buurtteams.

Wij leren van elkaar

Wij sluiten aan op de veranderingen in de samenleving. Wij staan open voor inzichten en kennis van cliënten en anderen. De grootte van onze organisatie biedt volop mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitwisselen van onze kennis en kunde. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het op peil houden van onze professionaliteit, zodat wij kunnen bieden wat cliënten en de samenleving van ons vragen.

Share |
Waar moet ik zijn?

.

JeugdzorgNederland1.gif