Paginakop

Onze werkterreinen

We hebben onze vormen van hulp georganiseerd rondom een vijftal werkterreinen thuis, voor wijk & buurt, rondom opvang en school, in een pleeggezin en in gezinshuis of gezinsgroep. Hieronder vertellen we kort wat we met deze werkgebieden bedoelen en hoe we hier te werk gaan. De vormen van hulp die we in ieder werkgebied kunnen aanbieden beschrijven we onder ‘Voor professionals’ en ‘Voor cliënten’.

Thuis

We bieden actieve, stevige hulp thuis. Aan gezinnen en kinderen waar ondanks de inzet van het netwerk gezond en veilig opvoeden en opgroeien echt niet meer lukt. Van crisis en korte interventie, tot intensieve opvoedondersteuning en vormen van (tijdelijke) pleegzorg of gezinshuis.

Voor wijk & buurt

We adviseren en ondersteunen wijk- en buurtteams en de eerste lijn door mee te kijken naar risico’s en veiligheid, expertadvies te geven, te begeleiden of te coachen. We helpen binnenkomen bij gezinnen, helpen het netwerk te versterken en nemen tijdelijk over wanneer intensieve hulp nodig is.

Rondom opvang en school

We bieden specialistische orthopedagogische ondersteuning en expertadvies aan begeleiders en leerkrachten. Bij kinderdagverblijf en gastoudergezin, op basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. En wanneer nodig ook op onze dagbehandeling.

In een pleeggezin

Als ondersteuning van een gezin in wijk en buurt niet voldoende is, zetten we vormen van pleegzorg in en ondersteunen daarbij ouders, kinderen en pleegouders. Kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, wonen in een pleeggezin zo thuis mogelijk, met gedeeld opvoederschap tussen ouders en pleegouders.

In gezinshuis of gezinsgroep

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags- of bindingsproblematiek, kunnen bij ons terecht in logeer-, gezins- of mentorhuizen. Begeleid door deskundige gezinshuisouders. En wanneer soms een observatie of tijdelijke behandeling in een residentiële groep nodig is, zoeken we goede oplossingen met onze samenwerkingspartners.

Share |
Waar moet ik zijn?

.

JeugdzorgNederland1.gif