Paginakop

Midden in de samenleving

We doen ons werk midden in de samenleving. Waar onze kennis en kunde bij kunnen dragen aan het voorkomen, oplossen of verbeteren van problematische opvoed- of opgroeisituaties, komen wij tijdig in actie.

Verantwoordelijk en deskundig

Wij kijken regelmatig terug op wat we doen en leren van cliënten en van elkaar. Wij richten ons op wat werkt en delen onze ervaringen met anderen. Wij zijn verantwoordelijk voor de vragen in de toekomst. Wij zijn daar alert op en nemen waar mogelijk initiatief. Door met cliënten doelen te realiseren maken wij onze ambities waar.

Share |
Waar moet ik zijn?

.

JeugdzorgNederland1.gif