Paginakop

YOIN is meedoen

De opvang en het begeleiden van het wonen en opgroeien van minderjarige vluchtelingen is in Nederland neergelegd bij zo’n dertien organisaties*. Lindenhout is één van die organisaties. Onder de naam YOIN zorgen wij voor opvang, wonen en opgroeien van ruim 150 minderjarige vluchtelingen, in de leeftijd van 15 tot en met 17. We doen dat in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Ede, Doetinchem, Apeldoorn, Wageningen, Rheden, Lingewaard en Doesburg.

Samenwerken vanuit kracht

Zoals we voor alle kinderen in Nederland willen werken aan een mooie, waardevolle toekomst, willen we ook jonge alleenstaande vluchtelingen mee laten doen in onze maatschappij. In onze steden, in onze wijk, buurt, straat, school, sport- en cultuurvereniging, bedrijven en organisaties.

Dat kunnen we niet alleen

Dat kunnen we niet alleen. En dat willen we ook niet alleen doen. ‘Meedoen’ is per definitie iets wat je samen moet doen. Met zoveel mogelijk betrokken mensen, diversiteit, gebundelde kracht en energie. Onze manier van werken is daarom gericht op samen doen en samen werken. Dat begint bij gemeenten, woningbouwverenigingen en scholen als het gaat om huisvesting en onderwijs, maar het gaat verder bij de buurt en buren waar onze jongeren komen te wonen. Die open houding en uitnodiging om mee te doen met YOIN maakt het voor onze jongeren makkelijker om hun weg en rol te vinden in onze maatschappij. Wilt u dus ook meedoen met YOIN, laat ons dit dan weten. We doen het graag samen!

* Minderjarige vluchtelingen krijgen in Nederland een voogd toegewezen via Nidos, de jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen. De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de jongere. Maar de jonge vluchteling woont in principe niet bij de voogd.

Folder

Afbeelding van de folder YOIN is meedoen