Paginakop

Voor wie?

De jongeren die we begeleiden - ruim 150 minderjarige vluchtelingen, in de leeftijd van 15 tot en met 17 - komen vooral uit Syrië en Eritrea. Conflictgebieden van waar veel vluchtelingen veiligheid hebben gezocht in Europa en dus ook in Nederland.

Eritrea

De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. In 2015 vroegen 8434 Eritreeërs asiel aan in Nederland. Hiervan waren 1237 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Voor meer informatie over Eritreese vluchtelingen, zie bijgaand de factsheet van Pharos.

Syrië

Het aantal mensen dat Syrië is ontvlucht naar haar buurlanden is nu meer dan 4 miljoen. Dit maakt het conflict één van ’s werelds grootste vluchtelingencrises in bijna 25 jaar. In 2015 hebben ruim 27.000 Syriërs een asielaanvraag ingediend in Nederland. In de eerste vier maanden van 2016 waren dat er nog eens er ruim 2.500 (IND, 2016). Voor meer informatie over Syrische vluchtelingen, zie bijgaand de factsheet van Pharos.

Of lees meer via bijgaande link: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/asielzoekers-en-vluchtelingen/asielzoekers-en-vluchtelingen

Folder

Afbeelding van de folder YOIN is meedoen