Paginakop

Wonen + begeleiden

Om de jongeren goed op te vangen en mee te laten doen in onze maatschappij moeten ze in de eerste plaats ergens kunnen wonen. Omdat we jongeren opvangen met verschillende leeftijden en achtergronden werken we bij YOIN ook met verschillende woonvormen.

Meedoen begint bij wonen

We willen die woonvormen ‘zo thuis mogelijk’ te laten zijn. En begeleiding op maat bieden. Dat doen we bijvoorbeeld met onze kleine woonhuizen waar zo’n vier jonge vluchtelingen zelfstandig samen wonen. Onze YOIN-begeleiders zijn hier regelmatig aanwezig om de jongeren te begeleiden waar nodig. Inmiddels hebben we ruim 39 van deze kleine woonhuizen.

Daarnaast hebben we twee woongroepen waarin ongeveer twaalf jongeren wonen die wat meer begeleiding nodig hebben. Op deze woongroepen werkt een team van 6 of 7 begeleiders per groep en bieden we 24 uur, 7 dagen per week begeleiding.

Tenslotte hebben we kleine woongroepen met drie mee-wonende begeleiders op een groep van drie jongeren, waarmee we ons richten op de jongste en meest kwetsbare jonge vluchtelingen.

Voor alle jongeren geldt dat we graag zo gewoon mogelijk wonen. Dus liefst niet een te grote groep en graag midden in een wijk, midden in onze maatschappij.  In totaal vangen we met YOIN ruim 166 jonge vluchtelingen op.

Professionele, ervaren begeleiders

YOIN richt zich naast wonen op school en opleiding, vrije tijd, vriendschappen en sociaal netwerk. Kortom, op meedoen. Dat doen we met ruim 40 enthousiaste professionals en vele enthousiaste vrijwilligers. Minderjarige vluchtelingen hebben veel meegemaakt en zijn door het missen van eigen familie en hun eigen sociaal netwerk kwetsbaar. Onze begeleiding is daarom in eerste instantie gericht op bescherming en het bewerkstelligen van een gevoel van veiligheid voor de jonge vluchteling. Daarna geven we aandacht aan mee gaan doen, aan het versterken van eigen mogelijkheden en aan de veerkracht van de jongeren.

Begeleiders van YOIN zijn goed opgeleide medewerkers op het gebied van jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk, met ervaring in het werken met jongeren. Ze hebben affiniteit met het werken met jonge vluchtelingen en ervaring in het creëren van een prettige leefsfeer in een woongroep of in de kleinere wooneenheden. Ze maken makkelijk contacten in de buurt en nemen daarin de jonge vluchtelingen op sleeptouw, zodat ze zelf contacten aangaan en onderhouden. Ze onderhouden het contact met de voogden, de school en andere externe instanties en lossen lastige situaties op een constructieve, positieve en oplossingsgerichte manier op. Ze hebben oog voor afwijkend gedrag, zodat er signalering en doorverwijzing is bij complexe problemen. Al onze begeleiders hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Folder

Afbeelding van de folder YOIN is meedoen