Paginakop

YOIN ook voor 18+

Omdat leeftijd natuurlijk niet altijd de enig juiste maatstaf is, bieden we ook jonge vluchtelingen vanaf 18 jaar begeleiding aan. Veel van hen kunnen na de eerste tijd in Nederland alleen zelfstandig verder, maar een aantal jongeren heeft meer tijd nodig om goed en stabiel te kunnen integreren. Sommige jongeren wonen op het moment dat ze 18 worden nog geen halfjaar in Nederland en hebben dus maar kort begeleiding kunnen ontvangen. Zij hebben geen familie om op terug te vallen voor sociale, praktische en emotionele steun en hun eigen netwerk is vaak nog beperkt.

De begeleiding aan jongeren ouder dan 18 jaar bieden we in de eigen woonruimte van de jongere. Onze begeleiding richt zich op het zelfstandig leren wonen en op aspecten als onderwijs, werk, het hebben van een dag- en vrijetijdsbesteding en kennis van wet- en regelgeving. Deze steun is goed voor de ontwikkeling van deze jonge mensen én goed voor onze samenleving.

Wilt u meer informatie, lees dan hier ons leaflet over YOIN18+.