Paginakop

Welkom bij YOIN

Iedereen weet dat het aantal vluchtelingen naar Europa en naar Nederland sterk is gestegen. Wat veel minder mensen zich realiseren is dat tussen deze vluchtelingen zich ook jonge, alleenstaande minderjarige kinderen bevinden. Kinderen of jongeren die een vaak lange en onvoorstelbare reis achter de rug hebben en nu in Nederland zijn aangekomen. Zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger, zoals een oom, tante of ander familielid. YOIN wil deze kinderen de best mogelijke opvang en begeleiding bieden.

Meedoen en van betekenis zijn

Wij willen dat ieder kind zo gewoon mogelijk kan opgroeien. Dus ook iedere minderjarige vluchteling. Voor ons betekent dit zo gewoon mogelijk wonen, zo gewoon mogelijk naar school, gewoon in de buurt en gewoon meedoen met sport, cultuur, een bijbaantje, enzovoort. Het is vanzelfsprekend dat daar begeleiding bij nodig is, maar ook de begeleiding moet tegelijkertijd heel goed én zo gewoon mogelijk zijn. Zodat deze jongeren hier niet alleen maar zijn, maar echt kunnen meedoen en van betekenis kunnen zijn.

Hoe werken we bij YOIN?

Graag vertellen we u op deze pagina’s van de website meer over onze visie en over hoe we werken. De essentie daarvan is dat we jonge alleenstaande vluchtelingen mee willen laten doen in onze maatschappij, in onze steden, in onze wijk, buurt, straat, school, sport- en cultuurvereniging, bedrijven en organisaties.