Paginakop

Jouw kind in de pleegzorg?

Er zijn uiteenlopende redenen waarom je kind, tijdelijk of voor langere tijd, niet thuis kan wonen. Dan kan een pleeggezin je kind opnemen in hun thuissituatie. Daar kan het kind deelnemen aan het (gewone) gezinsleven.

Zorg die past bij jouw kind
Lindenhout coördineert de pleegzorg en begeleidt de pleegouders en jouw kind. Je zoon of dochter kan fulltime bij een pleeggezin wonen, maar bijvoorbeeld ook voor één dag in de week. We helpen de pleegouder(s) met de zorg voor het kind. Zodat hij of zij de hulp krijgt die nodig is. We proberen altijd een pleeggezin in de buurt te vinden, zodat het kind naar zijn eigen school kan en zijn eigen vriendjes kan blijven zien. Het is belangrijk dat het contact tussen jou en je kind blijft bestaan en verbetert. Jij bent en blijft immers zijn ouder.

Wil je meer weten over pleegzorg? Neem dan contact met ons op.

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*