Paginakop

Let's Meet!

Kinderen in pleegzorg voelen zich vaak anders. Voor pleegkinderen is het niet vanzelfsprekend om ervaringen te kunnen delen. Vaak kennen ze geen andere kinderen die in een pleeggezin wonen. Ook zijn er in hun eigen omgeving niet altijd mogelijkheden om andere pleegkinderen te ontmoeten. Eigenlijk willen pleegkinderen net als andere kinderen gewoon kind zijn. Door pleegkinderen bij elkaar te brengen hebben ze de kans om samen te zijn met kinderen die in dezelfde situatie zitten. Ze kunnen gevoelens en ervaringen delen, en kunnen zich spiegelen aan elkaar: Hoe gaat het in jouw gezin? Vind jij het ook lastig om aan anderen te vertellen dat je bij pleegouders woont? Hoe vind jij het om met twee families om te gaan?

Organiseer de ontmoeting
Het project Let’s Meet! zorgt er voor dat pleegkinderen elkaar regelmatig ontmoeten. Ze komen via Let’s Meet! in contact met elkaar. Op die manier kunnen passies en talenten worden gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Zo kunnen relaties ontstaan die veiligheid en vertrouwdheid bieden naast hun pleeggezin en de hulpverlening.

Succesvol
Dit bereiken we natuurlijk alleen wanneer we aansluiten bij wat kinderen aanspreekt. Daarom zijn in 2015 twee succesvolle bijeenkomsten voor totaal 60 pleegkinderen georganiseerd. Op het programma stonden drie workshops: boksen, rap en schilderen/graffiti. Daarna werd er gezamenlijk gegeten. De eerste verhalen werden gedeeld en voorzichtig ontstonden er onderlinge contacten. Samen sporten, schilderen, met muziek bezig zijn en eten verbindt, dat was duidelijk. De pleegkinderen gaven aan dat ze het fijn zouden vinden wanneer ze vaker naar dit soort bijeenkomsten konden komen. Let’s Meet! wil dit regelen. Alle pleegkinderen uit pleeggezinnen die begeleid worden door Lindenhout en Entrea en wonen in de regio Gelderland zijn welkom!

Kernteam en vrijwilligers
Het initiatief voor de eerste Let’s Meet!-bijeenkomsten komt van betrokken pleegouders. Om deze Let’s Meet!-bijeenkomsten regelmatig te kunnen organiseren is inmiddels een vast kernteam gevormd. Dit kernteam bestaat uit enthousiaste pleegouders en medewerkers van Lindenhout en Entrea die zich voor langere tijd aan Let’s Meet! hebben verbonden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen geborgd.

Ook is er behoefte aan een vrijwilligerspoule van circa 10-15 personen die graag willen meehelpen de bijeenkomsten te organiseren en pleegkinderen willen begeleiden op de bijeenkomsten. Per bijeenkomst zijn er circa 5 vrijwilligers nodig. Doe mee en organiseer de ontmoeting voor pleegkinderen in Gelderland. Geef je op als vrijwilliger en mail je aanmelding naar: letsmeet@lindenhout.nl Eerst meer weten over Lets Meet!? Bel dan met Regine Grimm op 06-23730570

Contact
Voor vragen, om mee te denken of voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Regine Grimm (coördinator Let’s Meet!) Postbus 332, 6800 AH Arnhem, Heijenoordseweg 1, 6813 GG Arnhem 06-23730570, letsmeet@lindenhout.nl Rekeningnummer Let’s Meet! te Arnhem: NL87 SNSB 0857 9741 65

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Mogelijk maken

Pleegkinderen zelf en ook Entrea en Lindenhout dragen bij om Let’s Meet! mogelijk te maken. Voor het organiseren van Let’s Meet! is dat helaas niet voldoende. De ervaring leert dat de kosten voor een bijeenkomst voor 30 pleegkinderen snel kunnen oplopen, omdat het om meer gaat dan alleen bij elkaar komen: we organiseren workshops en activiteiten, we eten samen met de kinderen, en we hebben te maken met onkostenvergoedingen voor de vrijwilligers.

Wanneer professionals als vrijwilliger een workshop vorm willen geven of wanneer de locatieverhuurder bij wil dragen aan deze bijeenkomsten kunnen deze kosten lager uitvallen.

Zonder de bijdragen van maatschappelijk betrokken mensen en organisaties in Gelderland kan Lets Meet! niet structureel worden georganiseerd. Daarom roepen wij maatschappelijk betrokken mensen en organisaties op bij te dragen aan het mogelijk maken voor ontmoetingen voor Gelderse pleegkinderen. Wij zouden dat geweldig vinden.. Financieel bijdragen kan door individueel of vanuit een organisatie rechtstreeks geld te doneren op NL87 SNSB 0857 9741 65 ovv Lets Meet!

Mogelijk kent u nog andere succesvolle manieren om via uw organisatie, school of instelling gelden of middelen bijeen te brengen. Dat zou ook fantastisch zijn.

Folder Lets Meet


Bekijk de folder Let's meet!