Paginakop

Archief

Nieuwsbrief Pleegzorg april 2014

Het mooie weer van de laatste tijd brengt al veel mensen in vakantiestemming. Velen van u zullen hun vakantieplannen al klaar hebben. Voor diegenen die naar het buitenland willen gaan met hun pleegkind(eren) hebben we in deze nieuwsbrief wat nuttige informatie. En over informatie gesproken, we willen de informatievoorziening aan pleegouders wezenlijk veranderen en verbeteren. Ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief. Verder besteden we aandacht aan de pleegkinderen die op de drempel van volwassenheid staan. Kortom, een nieuwsbrief zoals hij is bedoeld… veel nieuws…

Lees verder...

Augustus 2011

De zomer voorbij, de herfst voor de deur, een nieuwsbrief op de mat. Een nieuwsbrief waarin we je informeren over enkele veranderingen in de aansturing van pleegzorg en gezinshuizen. Ook worden de nog resterende thema-avonden belicht. En zoals gebruikelijk vind je in deze nieuwsbrief de onvolprezen column van pleegvader Willem Pieterse.

Lees verder...

Maart 2012

BESTE PLEEGOUDERS, een volle nieuwsbrief dit keer. We informeren u over het aanstaande Pleegzorg Symposium. Voorts vertellen we u graag over een aantal interessante ontwikkelingen binnen Lindenhout. En we praten u bij over de stand van zaken rondom de nieuwe wetgeving. Voor elk wat wils….

Lees verder...

Juli 2012

Een nieuwsbrief Pleegzorg voordat velen van u van een welverdiende vakantie gaan genieten. In deze Nieuwsbrief Pleegzorg blikken we terug op de afgelopen maanden en kijken we naar ontwikkelingen in de pleegzorg. Het Servicepunt Pleegzorg van Lindenhout wenst u een mooie zomer toe.

Lees verder...

September 2012

Onze oproep in de laatste Nieuwsbrief uw e-mailadres door te geven, heeft ervoor gezorgd dat we nu 80% van de gezinnen via e-mail, dus sneller, kunnen bereiken. We hopen dat het u bevalt ons nieuws digitaal te ontvangen. Dit keer drie korte onderwerpen, in het najaar zal nog een uitgebreidere nieuwsbrief worden verzonden.

Lees verder...

December 2012

Overal kerstmuziek en kerstbomen en wie weet ook wel veel sneeuw. Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Op de valreep willen wij u informeren over ontwikkelingen in de pleegzorg. En we staan stil, geheel in stijl, bij het vertrek van onze columnist Willem Pieterse. De medewerkers van het Servicepunt wensen u en de uwen een mooie kerst en een prachtig 2013.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg februari 2014-2

In deze nieuwsbrief willen wij u alvast informeren over de post die u binnenkort van Lindenhout zult ontvangen. Ook krijgt u informatie over het gezinsklimaatspel dat bij Lindenhout in ontwikkeling is. Verder vindt u nog wat korte, maar niet minder belangrijke onderwerpen of ‘ weetjes’.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg februari 2014

Snel na de nieuwsbrief van januari is hier al weer een nieuwe. De reden hier voor is dat we enkele onderwerpen nu al graag onder de aandacht willen brengen, zoals het symposium pleegzorg. Wanneer u hieraan deel wilt nemen kunt u 19 juni alvast reserveren in uw agenda. Ook vragen we uw aandacht voor de procedure incidentmeldingen van Lindenhout. Wat is een incident en wat verwachten wij van u als zoiets gebeurt?

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg januari 2014

Het kerstpakket van Lindenhout was kleurig, met een wens een kleurrijk jaar te gaan beleven. Wellicht dat de vrijetijdspas daar een bijdrage aan gaat leveren, u leest hierover in deze nieuwsbrief. Ook krijgt u wat financiële informatie en nieuws over het scholingsaanbod van 2014. Een mooie start in het nieuwe jaar… Servicepunt Pleegzorg Lindenhout

Lees verder...

Uitnodiging informatie-avond pleegzorg en transitie

Het zal niemand zijn ontgaan: de jeugdzorg staat aan de vooravond van een grote omwenteling, meestal ‘de transformatie’ genoemd. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen. Daarbij hebben die gemeenten de opdracht om die hulp vooral vroegtijdig in te zetten zodat zwaardere hulp kan worden voorkomen, die hulp ‘dicht bij huis’ te houden en ‘zo gewoon mogelijk’ vorm te geven’, en daarbij een appèl te doen op de eigen kracht, de eigen regie, en het zelfoplossend vermogen van gezinnen en hun netwerk.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg september 2014

Het is niet uitgesloten dat de volgende zin al eens eerder als aanhef werd gebruikt…: “De zomer is weer bijna voorbij…..”. Maar het is niet anders, hij ligt echt alweer achter ons. We gaan nu de tijd van vallende bladeren tegemoet. We gaan bij Lindenhout ook een spannende tijd van veranderingen tegemoet. Mogelijk ben je onlangs op de bijeenkomst geweest om geïnformeerd te worden over de komende transitie van de jeugdzorg. Nog één avond volgt, in Bennekom op 9 september. Maar welk seizoen er ook voor of achter ons ligt, er ligt altijd de schone taak iets te betekenen voor kinderen voor ons..

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg oktober 2014

We zijn dit jaar uitermate verwend met mooie warme en zonnige dagen. Daaraan lijkt definitief een einde te zijn gekomen. We gaan weer donkere dagen tegemoet. Er zijn mensen die ook voor pleegzorg donkere dagen aan zien komen. Zo hebben zich in de Achterhoek een aantal pleegouders verenigd om de gemeentelijke politici het grote belang van pleegzorg onder de aandacht te brengen. Een aantal van hen zullen a.s. maandag 27 oktober aan tafel zitten bij Humberto Tan tijdens zijn programma ‘RTL Late Night’ op RTL4. Dit en nog meer in een volle nieuwsbrief dit keer, die hopelijk door u met aandacht zal worden gelezen.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg december 2014

Deze nieuwsbrief gaat over veranderingen. Vanaf 1 januari zijn gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Op 1 januari treedt er een nieuwe jeugdwet in werking. Er zijn personele veranderingen binnen ons Servicepunt, wat overigens van naam gaat veranderen. We gaan “Servicepunt Wonen & Opgroeien” heten. Lang niet iedereen heeft met PGB’s te maken, maar diegenen waar dat wel voor geldt, gaat ook het een ander veranderen. Een volle nieuwsbrief, er is veel te melden. Wat niet zal veranderen is de ambitie om er te zijn voor kind en pleeggezin.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg voorjaar 2015

De lente is in aantocht en hier en daar al zichtbaar, de klok gaat weer vooruit en de eerste ervaringen met de gemeenten zijn een feit. En weer genoeg informatie die we graag met u delen.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg mei 2015

Een nieuwsbrief Pleegzorg voordat velen van u van een welverdiende vakantie gaan genieten. In deze Nieuwsbrief Pleegzorg blikken we terug op de afgelopen maanden en kijken we naar ontwikkelingen in de pleegzorg. Het Servicepunt wenst u een mooie zomer toe.

Lees verder...

Nieuwsbrief Pleegzorg aug/sept 2015

De zomer al weer aardig op weg, de schoolvakanties ook grotendeels voorbij, een Pleegzorg-nieuwsbrief op de (digitale) mat. Een nieuwsbrief waarin we u informeren over ontwikkelingen in de pleegzorg.

Lees verder...

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*