Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg december 2015

Het was het eerste jaar na de transitie, het eerste jaar waarin niet langer de provincies, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg en dus ook voor de pleegzorg. Waardoor er flink gezocht moest worden naar nieuwe balans tussen de nieuwe opdrachtgevers, Lindenhout en de pleegouders. Die balans is nog niet helemaal gevonden, nog niet alle puzzels zijn opgelost, maar we groeien er wel weer langzaam naar toe. Het was een jaar ook dat noodgedwongen begon met veel verschuivingen van medewerkers, waardoor er zeker pleeggezinnen zijn geweest, die niet de aandacht en ondersteuning hebben gehad die soms nodig is. Gelukkig hebben wij, en vooral, hebben de kinderen waar we ons sterk voor maken, kunnen rekenen op de bereidheid van de pleegouders om het goede te doen en dat leidend te laten zijn. We zien dan ook het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet en gaan uit van een constructieve samenwerking waarin we elkaar weten te vinden en we in gezamenlijkheid vooral blijven doen wat nodig is.

Ik wens u, mede namens de medewerkers van Lindenhout, sfeervolle feestdagen toe en een mooi en positief 2016!

John Goessens, manager Wonen & Opgroeien.

Circus Belly Wien “Wat hebben we genoten!”

Na een korte en intensieve periode van voorbereiden en organiseren was het op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november jl. zover. 2 voorstellingen van Circus Belly Wien in het Horsterpark in Duiven, speciaal georganiseerd voor alle pleegouders van Lindenhout met hun (pleeg)kinderen als dank voor hun inzet.

Lees (en kijk) verder

Faciliteitenregeling aangepast

De pleegvergoeding worden  per 1 januari 2016 geïndexeerd. In de aangepaste Faciliteiten Regeling zijn de aangepaste pleegvergoedingen opgenomen. De herziene versie is via onderstaande link in te zien.

Faciliteitenregeling 2016

Kort pleegzorg nieuws

Korte berichten en mededelingen over pleegzorg vindt u via onderstaande link. Deze uitgave met informatie over; verhuizing locatie Velperweg, scholing en declaraties.

Lees verder