Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg April 2016

Onderzoek over samenwerking tussen ouders en pleegouders

De samenwerking tussen pleegouders en ouders is een van de pijlers van de pleegzorg. Soms verloopt die samenwerking heel mooi, soms gaat het moeizaam, en soms is het om allerlei redenen niet mogelijk. Maar in elk pleegzorgproces krijgt die samenwerking aandacht.

Lees meer

Kennisbijeenkomst FAS

Op donderdag 3 maart jl organiseerde Stichting Het Witte Bos uit Amsterdam in samenwerking met Lindenhout een kennisbijeenkomst FAS in Pleegzorg.

Lees meer

Bijeenkomst van Pleegoudergroep Lingewaard

Woensdag 23 maart stelde Toine en Marion hun keukentafel beschikbaar voor de tweede bijeenkomst van de pleegoudergroep Lingewaard.

lees meer

Start Entreeteam

Het Entreeteam is een samenvoeging van de huidige Klantenservice en het huidige Servicepunt Pleegzorg. Hierdoor ontstaat er één duidelijke toegang voor verwijzers en cliënten.

Lees meer

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Tijdschrift Mobiel
Zoals u wellicht al weet, verschijnt het tijdschrift voor pleegzorg (Mobiel) met ingang van dit jaar vier keer op papier en twee keer online. Het derde en vijfde nummer van Mobiel zijn online-uitgaven, en zijn te lezen vanaf donderdag 23 juni (uitgave 3) en donderdag 27 oktober (uitgave 5). U kunt deze uitgaven lezen op de website van Mobiel: www.mobiel-pleegzorg.nl. Kies in het hoofdmenu van de website voor ‘Online magazine’.

Wijziging ziektekostenverzekering
Alle kinderen dienen verzekerd te zijn tegen ziektekosten door de wettelijke vertegenwoordiger(s). Bij aanvang plaatsing zal moeten worden besloten bij wie het pleegkind aanvullend verzekerd wordt. Kinderen die onder voogdij van JBG staan kunnen dit jaar(2016) nog via hen aanvullend verzekerd worden. Dit geldt niet meer voor kinderen waarbij er sprake is van een OTS. In deze situatie zijn in principe de ouders verantwoordelijk voor het afsluiten van een (aanvullende) verzekering. Soms komt het voor dat kinderen, waarbij er sprake is van een OTS, geen verzekering of aanvullende verzekering hebben via de ouders en niet via de polis van de pleegouders verzekerd kunnen worden. In een dergelijke situatie kan Lindenhout beslissen een verzekering voor het betreffende pleegkind af te sluiten. De jeugdzorgwerker pleegzorg kan contact opnemen met het Entreeteam van Lindenhout om dit aan te vragen.

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*