Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg april 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand april met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Bericht van onze financiële administratie:

Vanaf januari 2017 zijn de uitbetalingen van de pleegzorgvergoedingen en de uitbetalingen van de declaraties losgekoppeld. Dat betekent dat deze niet meer op hetzelfde moment worden uitgekeerd. Rond de 24ste van de maand worden de pleegzorgvergoedingen betaald. De declaraties worden bij binnenkomst gecontroleerd en gaan dan naar de afdeling betalingen. Ons streven is om de declaraties altijd binnen 3 weken te verwerken.

Willen jullie met ons meedenken?

Lindenhout heeft als doel alle pleegkinderen op een plek te laten wonen, die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van deze kinderen en hun ouders. Helaas lukt dit nog niet altijd, door het te kort aan pleeggezinnen. Kinderen worden bijvoorbeeld regelmatig verder weg van hun ouders geplaatst dan gewenst. Daarnaast verschilt de gezinssamenstelling van een pleeggezin nog wel eens met de daadwerkelijke wens vanuit het biologische systeem.

Lees verder

Let's Meet!

Beste pleegouders en gezinshuisouders,
Via de post of via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen voor 2 bijeenkomsten van Let’s Meet!! Bijeenkomsten waar pleegkinderen elkaar op een ongedwongen, actieve manier kunnen ontmoeten. Intussen is de bijeenkomst van 10 juni a.s. helemaal volgepland. In het najaar zal deze bijeenkomst nog een keer worden georganiseerd.

De bijeenkomst van 13 mei a.s. in het klimbos is nog wel beschikbaar. Deze dag is ook te reserveren door kinderen van 11 jaar, die het leuk vinden om met 11-16 jarigen klimactiviteiten te ondernemen.

Bekijk de uitnodiging

Apeldoornse gezinnen hebben het samen goed voor elkaar

Onder de campagnevlag van “Samen goed voor elkaar” werken de gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, ’s Heerenloo, Lindenhout, Stimenz, Pactum en Jeugdbescherming Gelderland samen om nieuwe steun- en pleeggezinnen en gezinshuizen te werven.

Lees verder

Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, nummer 2 is uit!

In dit nummer zetten we de pleegzorgbegeleider in de spotlights. Een hulpverlener die we hard nodig hebben en moeten koesteren. Pleegkinderen vragen vaak om specifieke ondersteuning van hun pleegouders. Om deze belangrijke taak te vervullen, hebben pleegouders zelf ook goede begeleiding nodig. Ook de ouders hebben begeleiding nodig om een nieuwe plek te krijgen in het leven van hun kind. Daar hoort nog een netwerk bij van familie, vrienden, school en hulpverleners. De pleegzorgbegeleider legt de verbinding, met oog voor de verschillende partijen. Een hele uitdaging!

Lees verder

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*