Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg Augustus 2016

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand augustus met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Week van de pleegzorg

Pleegzorg Familiedag op Duinrell
De landelijke Week van de Pleegzorg, die dit jaar van 29 oktober t/m 6 november a.s. wordt georganiseerd, zal feestelijk worden afgesloten met een Familiedag voor pleeggezinnen op Duinrell.
Voor deze Familiedag wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Deze dag wordt georganiseerd op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016. Alle pleeggezinnen zijn dit weekend welkom voor een hele leuke dag op Attractiepark Duinrell.

Lees meer

Gast aan tafel
Vorig jaar hebben wij vanuit Lindenhout ‘Gast aan tafel’ georganiseerd, waarbij wethouders zijn uitgenodigd om mee te ontbijten met een pleeggezin uit het gebied waarvan zij wethouder zijn. Doel hiervan was deze wethouders meer beeld te geven van het reilen en zijlen in een pleeggezin. De ervaringen waren positief, zowel vanuit de wethouders als vanuit de pleeggezinnen.

Lees meer

Inspiratieavond: Netwerken met pleeg- en gezinsouders

Op 11 oktober organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een Inspiratiebijeenkomst voor pleegouders met als thema: netwerken met pleegouders. De avond is speciaal bedoeld voor pleegouders die al een groep hebben gevormd, maar juist ook voor pleegouders die daarin geïnteresseerd zijn.

Lees meer

Interview pleegouders Henk en Marijke

Soms kunnen kinderen om uiteenlopende redenen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Voor hen zoekt Lindenhout een plek in een pleeggezin.

Henk en Marijke vangen al 38 jaar met veel gedrevenheid pleegkinderen op. Ze hebben in de afgelopen jaren tientallen pleegkinderen opgevangen en hebben in de tussentijd zelf 4 zoons en 3 kleinkinderen gekregen.

Lees meer

Nieuws uit de regio

Dinsdag 20 september organiseert het Platform Pleeggezinnen Achterhoek een avond voor pleegouders met het thema: ‘Eigen kinderen in het pleeggezin’. Veel pleegouders hebben naast hun pleegkinderen ook biologische kinderen. Wij willen graag zichtbaar maken hoe het voor hen is om pleegkinderen in huis te hebben.

Lees meer

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*