Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg augustus 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand augustus met daarin weer een heel aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen. Veel leesplezier!

Pleeggezinnen gezocht!

Hierbij vragen wij u uw aandacht voor een aantal profielen van kinderen waar Lindenhout in haar huidige bestand van pleeggezinnen, geen plek voor kan vinden. Mogelijk denkt u dat één (of broertje/ zusje) van deze kinderen in uw gezin zou kunnen passen of kent u iemand die een goede plek voor een van deze kinderen zou kunnen bieden. Onder gezin kunnen verschillende samenstellingen worden verstaan: samenwonend met kinderen, zonder kinderen, alleenstaand etc.

Bekijk de profielen

Vooraankondiging Pleegzorgdag zondag 5 november 2017

Save the date!
In de week van de Pleegzorg van 1-8 november a.s., organiseert Lindenhout op zondag 5 november een pleegzorgdag voor pleegouders, gezinshuis-, logeerhuis-, en mentorhuisouders en hun (pleeg)kinderen.

Lees verder

Let's Meet!! - pleegkinderen ontmoeten elkaar!

In het voorjaar zijn de eerste Let’s Meet! bijeenkomsten geweest, waar zo’n 50 pleegkinderen van Lindenhout en Entrea aan hebben deelgenomen. Lees nu het sfeerverslag van deze ontmoetingen!

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste pleegouders en maatschappelijk betrokkenen die aan willen sluiten bij het kernteam Let’s Meet! Het kernteam zorgt ervoor dat er tweemaal per jaar Let’s Meet! dagen worden georganiseerd voor pleegkinderen.

Lees verder

Onderzoek Samenwerking tussen ouders en pleegouders

In een eerdere nieuwsbrief is gesproken over het onderzoek dat Lindenhout in 2016 heeft uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Een belangrijke ontdekking in het onderzoek is dat de ouders en het merendeel van de pleegouders noemden dat er niet of nauwelijks gesproken wordt over de samenwerking tussen ouders en pleegouders.

Lees verder

Aanbod cursus/training:

Netwerkcursus
Als netwerkpleegouder heb je soms van de ene op de andere dag een kind in jouw huis. Je hebt van te voren nauwelijks stil kunnen staan bij wat de gevolgen daarvan voor jou en je gezin kunnen zijn. Graag biedt Lindenhout aan onze netwerkpleeggezinnen de mogelijkheid om, samen met andere netwerkpleegouders, drie avonden scholing te volgen.

Online training
Voor elk kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders en verzorgers van wezenlijk belang om gezond te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat de behoeftes van het kind gezien en begrepen worden en dat er adequaat op gereageerd wordt. Voor pleegouders en gezinshuisouders is dat niet altijd even makkelijk, omdat het kind voordat het in hun gezin kwam al veel stress, onzekerheid, en ‘verlieservaringen’ heeft opgedaan. Dit vertaalt zich vanzelfsprekend in het gedrag van het kind.

Lees verder

Kennisnetwerk pleegzorg

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit een online dossier op de site van het Nederlands Jeugdinstituut en een interactief platform op Kennisnet Jeugd. Het Kennisnetwerk Pleegzorg is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut (Nji).

Meer informatie

Stichting Groene Pedagogiek

Kom mee naar buiten!
Buiten spelen en bewegen is goed voor kinderen en volwassenen. Voor hun gezondheid, ontwikkeling, plezier en ontspanning.

Stichting Groene Pedagogiek zet zich in om alle kinderen te laten profiteren van natuur in hun leven.

Lees verder

Mobiel tijdschrift voor Pleegzorg

Mobiel is een onafhankelijk tijdschrift voor pleegzorg en richt zich op iedereen die betrokken is bij de zorg voor het kind van een ander. Het tijdschrift verschijnt in één pakket samen met de WAT?!, het blad voor en door jongeren in een pleeggezin. Mobiel is informatief en biedt deskundigheidsbevordering, ondersteuning, erkenning en herkenning. Het tijdschrift wordt gemaakt door een enthousiast team van (ervarings)deskundigen. De redactieleden zijn pleegouder, gezinshuisouder, voormalig pleegkind, pleegzorgbegeleider en onderzoeker. Zij geven een stem aan alle mensen die met pleegzorg te maken hebben (gehad), van jong tot oud.
Bent u als pleegouder van Lindenhout geïnteresseerd in de Mobiel dan kunt u zich op kosten van Lindenhout abonneren op dit tijdschrift. Neem hiervoor contact op met uw jeugdzorgwerker.

Meer informatie

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*