Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg februari 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand februari met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Bereikbaarheid Lindenhout

Gelukkig komt het niet heel vaak voor, maar in een enkel geval heeft een pleegouder buiten kantooruren zorgen rond een pleegkind waarbij hulp, of advies, nodig is. Lindenhout is 24 uur per dag bereikbaar in geval van calamiteiten. We merken dat dit niet bij alle pleegouders bekend is. Mocht u dus behoefte hebben aan contact met Lindenhout buiten kantooruren dan kunt u altijd bellen met de bereikbaarheidsdienst via telefoonnummer 0900 - 27 47 474.

Wanneer u buiten kantoortijd het algemene telefoonnummer van Lindenhout Centraal belt ( 026-354 33 33) dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar de achterwacht, die u indien gewenst ook kan doorverbinden met de bereikbaarheidsdienst.


Indexering pleegvergoeding 2017

In 2017 wijzigen de bedragen van de dagvergoeding en de toeslagen niet ondanks een geringe daling van de consumentenprijsindex.


Onderzoek samenwerking tussen ouders en pleegouders

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is van cruciaal belang voor een succesvolle pleegzorgplaatsing met minder kans op een breakdown, voortijdig afbreken van een plaatsing. Dat is duidelijk gebleken uit onderzoek naar breakdown binnen de pleegzorg. Er is weinig bekend over de werkzame factoren in deze samenwerking.  Wat maakt een samenwerking tussen ouders en pleegouders tot een succes? En waardoor ontstaat een conflictueuze samenwerking?

Lees meer


Thema-avond Pleegzorg Achterhoek 6 februari 2017

Pleegzorg platform Achterhoek heeft weer een pleegouderavond gepland met dit keer het thema “Het Grote Pleegzorg Gesprekspel”.

Ga naar de uitnodiging


Pleegouderavond regio Arnhem

Op 21 februari a.s. organiseert Lindenhout in samenwerking met Pro Persona een pleegouderavond voor de pleegouders uit de regio Arnhem, dit keer met het thema “Kinderen met ouders met psychiatrische problemen”. Pleegouders uit deze regio hebben de uitnodiging reeds via de mail ontvangen. Aanmelden kan via m.kleinentink@lindenhout.nl

Ga naar de uitnodiging


Kennisnetwerk Pleegzorg

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een digitaal informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit een online dossier en een interactief platform op www.nji.nl. Via www.kennisnetwerkpleegzorg.nl komt u in het netwerk. Kennis en ervaringen over pleegzorg -zoals matching, het opvoedingsbesluit en stabiliteit van plaatsing- worden hier gedeeld.

Lees meer

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*