Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg Juni 2016

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie van 2016 met daarin een aantal actuele thema’s. We wensen u een zonnige zomervakantie toe!

Kennisnetwerk pleegzorg

Als je bovenstaande term leest denk je misschien: “Dat is iets voor professionals in de pleegzorg.” Dit kennisnetwerk is echter ook zeker bedoeld voor pleegouders.

Lees meer

"Mijn boodschap aan van Rijn"

Op 1 juni jl. heeft het gesprek tussen enkele pleegouderorganisaties en staatssecretaris  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn plaatsgevonden. Klik op Lees meer voor het persbericht van de NVP inzake de uitkomst meldcode “Mijn boodschap aan van Rijn d.d. 7 juni 2016”

Lees meer

Dossier FAS en Pleegzorg 'Opgroeien, Opvoeden en Begeleiding van kinderen met FAS'

Het Foetaal Alcohol Syndroom komt binnen pleegzorg tien keer zo vaak voor als daar buiten. Dat vormde voor Stichting Het Witte Bos de aanleiding om een voorlichtingscampagne te starten over FAS binnen pleegzorg.

Daarvoor hebben zij exposities en kennisbijeenkomsten georganiseerd bij een groot aantal organisaties. Op 3 maart jl. heeft deze bijeenkomst ook bij Lindenhout plaatsgevonden.

Lees meer

Save the Date! voor de 'Pleegzorg Familiedag op Duinrell'

De Week van de Pleegzorg, die dit jaar van 29 oktober t/m 6 november a.s. wordt georganiseerd, zal feestelijk worden afgesloten met een Familiedag voor pleeggezinnen op Duinrell. Voor deze Familiedag wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Deze dag wordt georganiseerd op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016. Alle pleeggezinnen zijn dit weekend welkom voor een hele leuke dag op Attractiepark Duinrell.

Lees meer

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*