Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg juni 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand juni met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Persbericht Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 2 mei 2017:

Verbeteragenda Pleegzorg: openen bankrekening lastigst te regelen voor pleegouders.
Het openen van een bankrekening voor een pleegkind is een groot praktisch probleem voor pleegouders. Dit blijkt uit een meldactie die de NVP eind 2016 hield onder pleegouders. Daarnaast ervaren pleegouders moeilijkheden als zij een pleegkind mee willen nemen op vakantie in het buitenland, bij het vergoed krijgen van gemaakte kosten en bij het aanvragen van verlengde pleegzorg. De problemen en de oplossingen die aangedragen werden, vormen de eerste editie van de Verbeteragenda Pleegzorg.

Lees verder

Bedankt: Publicatie MBC Verlengde Pleegzorg

Op het Symposium Pleegzorg& Gezinshuizen op 2 juni jl., is de publicatie MBC Verlengde Pleegzorg gelanceerd. De publicatie staat op de website van het Gezinspiratieplein.

Bekijk de publicatie

Let's Meet!! Pleegkinderen van Lindenhout en Entrea ontmoeten elkaar bij Hulphond Nederland!!!

Zaterdag 10 juni was er weer een Let’s Meet-dag voor pleegkinderen tussen 7-12 jaar. Vol verwachting en nog wat onwennig werden 25 pleegkinderen door hun pleegouders gebracht. Best spannend als je niemand kent.

Dit keer werd de dag verzorgd door medewerkers van Hulphond Nederland. De insteek om vanuit contact en samenwerking met hond en paard elkaar te leren kennen stond centraal deze dag. Er was een gevarieerd programma gemaakt waarbij de kinderen in kleine groepen roulerend activiteiten gingen doen.

Lees verder

Deskundigheidsbevordering

Als netwerkpleegouder heb je soms van de ene op de andere dag een kind in huis. Je hebt van te voren nauwelijks stil kunnen staan wat de gevolgen daarvan voor jou en je gezin kunnen zijn. Na de zomervakantie start Lindenhout weer met een cursus speciaal voor netwerkpleegouders waarbij we stilstaan bij de impact van de plaatsing, het gedrag van het kind en de samenwerking met alle partijen: waaronder de ouders en de organisaties. Wat vraagt dit van je als pleegouder, hoe houd je het veilig en wat heeft een ieder nodig?

Lees verder

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*