Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg maart 2017

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand maart met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Presentatie onderzoek Pleeggrootouders 4 april a.s. door Henk van Oosteren

Op 4 april a.s. organiseert Lindenhout in samenwerking met Entrea en Pactum een bijeenkomst waarin het onderzoek Pleeggrootouders: wat maakt hen tot succesvolle opvoeders? wordt gepresenteerd. Wilt u deze avond bijwonen dan bent u van harte welkom. Aanmelden kan via k.troost@lindenhout.nl

Bekijk de uitnodiging

Bericht van de bereikbaarheidsdienst

Graag willen we u informeren over ons team, de bereikbaarheidsdienst.

Zoals wellicht bekend is Lindenhout 24 uur per dag bereikbaar. Overdag zijn dat de vaste medewerkers die betrokken zijn bij u als pleeggezin. Buiten kantoortijden zijn wij dat als bereikbaarheidsdienstmedewerkers: Judith Tijhof, Alice Heintzbergen, Lusette Hersevoort en Esther Minkman.

Lees verder >>

Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen 1 juni 2017

Op 1 juni a.s. vindt het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen plaats in de Reehorst in Ede. De kosten voor dit symposium bedragen 125 euro per pleegouder. Wilt u als pleegouder van Lindenhout dit symposium bijwonen dan worden de kosten door Lindenhout vergoed.

Bekijk de uitnodiging

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*