Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg najaar 2015

Continuïteit van Zorg
Op enkele plekken hebben ouders en soms ook pleegouders brieven ontvangen van de gemeente waarin ze wonen. In die brief staat dan dat de indicatie voor pleegzorg per 1 januari 2016 verloopt, en dat ‘de gemeente’ of ‘een medewerker van een wijkteam’ op bezoek zal komen om te kijken of een verlenging van de indicatie op z’n plaats of noodzakelijk is. Lees meer ...

Week van de Pleegzorg
Eén van de activiteiten die wij als Lindenhout organiseerden in de Week van de Pleegzorg was ‘Gast aan tafel’ waarin wethouders mee konden ontbijten met pleegouders. Op deze manier konden zij kennis maken met het reilen en zeilen van een pleeggezin. Lees de verslagen ...

Pleegkinderen ontmoeten elkaar bij Let’s Meet!!
Afgelopen zaterdag 17 oktober hebben we de landelijke week van de pleegzorg afgesloten met het evenement Let’s Meet!, een middag waarop pleegkinderen tussen 7-12 jaar elkaar konden ontmoeten ...

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Opheffing pleegzorgdepot

Zoals bij de meesten van u bekend is, is er in Ellecom een pleegzorgdepot. Nu is het zo dat het pand in Ellecom te koop staat en leeg achtergelaten moet worden. Daar komt bij dat er weinig gebruik gemaakt wordt van het depot en dat Gerrie Tobé heeft aangegeven te willen stoppen als vrijwilligster. Dit alles maakt dat Lindenhout het depot wil opheffen.  Maar voordat we hiertoe overgaan willen we u in de gelegenheid stellen om materialen op te halen die u ter beschikking heeft gesteld of mogelijk nog kunt gebruiken. Hiervoor kunt u tot uiterlijk  1 december een afspraak maken met Gerrie Tobé tel.nr. 06-13722662 of een mail sturen naar g.tobé@lindenhout.nl.  Zij is in de maand november op dinsdagmiddag beschikbaar. De spullen die niet opgehaald worden gaan naar een goed doel.

Pleeggrootouderdag op woensdag 4 november
De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) heeft tot doel om grootouders die hun kleinkinderen opvoeden te informeren en met elkaar in contact te laten treden, bijvoorbeeld op de Pleeggrootouderdag. Kijk voor het programma op de SBPN-site ...

Deskundigheidsbevordering.
We bieden via Het Gezinspiratieplein weer twee scholingsavonden aan. Het gaat om: Introductie Hechting op maandag 7 december. Introductie Met 2 Families Leven op maandag 11 januari. Beide avonden zullen plaatsvinden in Arnhem, van 19 tot 22 uur. Trainer zal zijn Iris Pinkepank. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u zich aanmelden via deze link.

Augeo Magazine
De nieuwste editie van Augeo Magazine, een gezamelijk project van de pleegzorgtijdschriften Mobiel en WAT?! is nu online te lezen.

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan hetservicepuntpleegzorg@lindenhout.nl

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*