Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg oktober 2015

Van zaterdag 10 tot zondag 18 oktober is - voor het eerst in Nederland - de Week van de Pleegzorg. Overal in het land worden in de komende week activiteiten georganiseerd om nieuwe pleegouders te werven en bestaande pleegouders in het zonnetje te zetten.

In het kader van de pleegzorgcampagne….. SUPERMOOIE posters gezocht!!
Soms kunnen kinderen niet bij hun ouders wonen, omdat die even niet voor ze kunnen zorgen. Voor zulke kinderen zoeken we pleegouders, die ze tijdelijk een warm en veilig thuis kunnen bieden. Maar daarvan zijn er véél te weinig. En dus moeten veel pleegkinderen lang wachten op een plekje in een fijn pleeggezin. Nu zijn we op zoek naar kinderen die ons willen helpen met het maken van een mooie poster in onze zoektocht naar nieuwe pleegouders? De lege poster kan gedownload worden via deze link.

Zwemkaarten
In de week van de pleegzorg heeft Optisport kaarten beschikbaar gesteld voor pleeggezinnen om hier met hun gezin te gaan zwemmen. Op de site van Optisport, http://www.optisport.nl staan de zwembaden vermeld die aan deze actie mee doen. De zwembaden zijn onder andere in: Renkum, Rhenen, Barneveld, Voorthuizen, Haaksbergen. Iedere kaart is bedoeld voor vier personen. Kaarten aanvragen kan via het Servicepunt Pleegzorg.

Gast aan tafel
In deze Week zullen 11 wethouders, met in hun portefeuille pleegzorg, mee-ontbijten met pleeggezinnen in hun regio. Het doel hiervan is hen een beeld te geven van het reilen en zeilen in een pleeggezin.

Let’s Meet
Het project 'Let's Meet' is samen met pleegkinderen tot stand gekomen. Zij hebben zelf aangegeven hoe een ontmoeting eruit zou moeten zien: leuke creatieve, sportieve en muzikale activiteiten en dan ontstaat het contact vanzelf! Wij organiseren in de Week van de Pleegzorg de middag Let’s Meet!! voor kinderen van 7 - 12 jaar op: zaterdag 17 oktober 2015 van 14.00 tot 19.00 uur in ‘kulturhus de Nieuwhof’ Rivierweg 1 in Westervoort.
Voor meer informatie of aanmelding: Regine Grimm: R.Grimm@lindenhout.nl (026) 354 33 33 of 06-23 73 05 70.

Meldactie
De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen maakt zich er hard voor dat de signalen en ervaringen van pleegouders gehoord worden op regionaal en landelijk niveau. Daarom hebben zij dit jaar al twee keer een meldactie gehouden. Pleegouders worden daarbij gepolst over thema’s die te maken hebben met de overheveling van verantwoordelijkheden van provincie naar gemeente. Deze meldactie heeft als doel alle vragen, zorgen en positieve en negatieve ervaringen met betrekking tot de transitie in kaart te brengen. Tijdens de Week van de Pleegzorg houdt de NVP meldactie 3. Het meldformulier is tot 18 oktober anoniem online in te vullen. Het invullen kost maximaal 10 minuten tijd.

Bedankje aan pleegouders
Lindenhout wil alle pleegouders enorm bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Hieraan wil Circus Belly Wien graag medewerking verlenen, omdat ook zij pleegzorg een erg warm hart toedragen. Er zijn twee circusvoorstellingen gereserveerd, waarvoor u van harte uitgenodigd bent. De data zijn:zaterdag 31 oktober 2015 15.00 uur en zondag 1 november 2015 11.00 uur, locatie: Horsterpark in Duiven.
Voor beide voorstellingen zijn 800 kaarten beschikbaar. Dit lijkt veel, maar gezien het grote aantal pleeggezinnen en (pleeg)kinderen, willen we benadrukken dat de kaarten uitsluitend bedoeld zijn voor pleegouders, hun thuiswonende kinderen en pleegkinderen. De kaarten zijn gratis en kunnen worden gereserveerd via onze website www.lindenhout.nl/circus.

O v e r i g e  m e d e d e l i n g e n

Facebook/twitter
Zowel landelijk, als vanuit Lindenhout, wordt aandacht besteed aan de pleegzorgcampagne. Een van de manieren om aandacht te vragen is via onze Facebookpagina. Deze kan bezocht worden via de link: https://www.facebook.com/lindenhoutpleegzorgWij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten rondom de campagne. U kunt helpen door ons te ‘liken’.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het servicepuntpleegzorg@lindenhout.nl

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*