Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg oktober 2016

Voor u ligt de nieuwsbrief Pleegzorg voor de maand oktober met daarin een aantal actuele thema’s, waarvoor wij wederom uw aandacht vragen.

Studentenreisproduct

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om voor studenten onder de 18 jaar een studentenreisproduct aan te vragen, wanneer er een voltijdsopleiding aan het MBO wordt gevolgd. Met dit studentenreisproduct kun je gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen.

Lees meer

Week van de pleegzorg

Reminder: Pleegzorg Familiedag op Duinrell
De landelijke Week van de Pleegzorg, die dit jaar van 29 oktober t/m 6 november a.s. wordt georganiseerd, zal feestelijk worden afgesloten met een Familiedag voor pleeggezinnen op Duinrell.
Voor deze familiedag wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Deze dag wordt georganiseerd op zaterdag 5 en zondag 6 november 2016. Alle pleeggezinnen zijn dit weekend welkom voor een hele leuke dag op Attractiepark Duinrell.

Lees meer

Persbericht Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 
22-9-2016

Niet bezuinigen maar investeren: pleegzorg kan wel een duwtje gebruiken
Zembla liet gisteren in de uitzending 'Kind van de rekening' zien dat verschillende gemeenten bezuinigen op pleegzorg. Pleeggezinnen vinden dat onbegrijpelijk. Kinderen op laten groeien in een gezin is het beste voor het kind. Dit vraagt om investeringen en niet om bezuinigingen.

Lees meer

De NVP organiseert drie inspiratieavonden voor pleegouders

In het najaar organiseert de NVP drie bijeenkomsten voor pleegouders rondom het thema netwerken. Op 11 oktober in Deventer, op 13 oktober in Den Bosch, op 18 oktober in Gouda (zie bijlagen). Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met andere pleegouders die op zoek zijn naar een plek om verhalen te delen of om ervaringen uit te wisselen.

Lees meer

Introductieavonden "Hechting" en "Met 2 Families Leven"

In november organiseert Lindenhout 2 introductieavonden. Op maandag 14 november gaat de avond over “Met 2 Families Leven” en op maandag 21 november over “Hechting”. Deze introductieavonden zijn verplicht voor pleegouders met een eerste plaatsing, maar ook alle andere geïnteresseerde pleegouders zijn van harte welkom.

Lees meer

 

K O R T   P L E E G Z O R G   N I E U W S

Facebook
Een van de manieren om aandacht te vragen voor pleegzorg is via onze Facebookpagina. Wij zijn op zoek naar meer ‘likes’, zodat meer mensen ons kunnen helpen met het verspreiden van de berichten.

Wijziging email adres
Mocht uw email adres gewijzigd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het entreeteam@lindenhout.nl.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*