Paginakop

Op zoek naar Pleegouders

Hierbij zenden wij u een extra nieuwsbrief waarin wij uw aandacht vragen voor onze zoektocht voor extra/nieuwe pleeggezinnen voor kinderen op onze wachtlijst.

Beste pleegouders,

Ondanks de campagne ‘Super gewone mensen gezocht’ en de aanmeldingen van mensen die pleeggezin willen worden, zijn er helaas nog steeds pleegkinderen waarvoor Lindenhout geen passend pleeggezin heeft kunnen vinden. Om deze reden willen wij jullie om hulp vragen. Hieronder vinden jullie een aantal profielen van kinderen die een plek in een pleeggezin zoeken. Uiteraard gaat het hier om een hele beperkte beschrijving, maar de profielen geven in ieder geval een beeld. De hulp die we aan jullie vragen kan op verschillende manieren vorm krijgen:

-        Het kan zijn dat jullie in je eigen gezin nog ruimte hebben voor bijvoorbeeld opvang in de weekenden, of voor een extra plaatsing. Mocht er een profiel bij zitten, waarvan jullie denken dat dit mogelijk zou kunnen passen, neem dan contact op met jullie jeugdzorgwerker pleegzorg. Het is belangrijk om even goed te sparren over die gedachte van een extra aanbod, en daarvoor is de jeugdzorgwerker natuurlijk de aangewezen persoon. Als jullie samen van mening zijn dat een extra aanbod zou kunnen passen, dan kan de jeugdzorgwerker meer informatie over het betreffende kind opvragen, om vervolgens samen met jullie te onderzoeken of er een match tussen jullie pleeggezin en het betreffende kind zou kunnen zijn.

-        Het kan ook zijn dat jullie in je eigen netwerk een gezin weten dat zou passen bij een van de hier (summier) beschreven kinderen. In dat geval zouden jullie die mensen uit het netwerk daarop kunnen attenderen, en kunnen wij vanuit Lindenhout met deze mensen contact opnemen. We zullen dan op een versnelde manier onderzoek doen naar de mogelijkheden, waarbij er natuurlijk veel ruimte is voor verdere oriëntatie. We gaan in dit soort situaties nooit ‘over een nacht ijs’, maar soms leveren netwerken mooie mogelijkheden.

-        Mochten jullie in wat meer algemene zin, bijvoorbeeld op een school, in een buurthuis, in een kerkgemeenschap, wat willen vertellen over de pleegzorg, dan willen we jullie daar graag bij helpen. Zeker als dit soort voorlichtingen gericht plaatsvinden in een omgeving waar ook daadwerkelijk gevraagd wordt om een pleeggezin, komen ook hier wel eens verrassende oplossingen tevoorschijn.

Profielen

Achterhoek

 • Een meisje dat op het voortgezet onderwijs zit, zoekt eens per twee weken en een aantal dagen in de vakanties een weekendgezin in de omgeving van Borculo.
 • Een meisje dat op het voortgezet onderwijs zit, zoekt een weekendgezin in de buurt van Winterswijk, waar leeftijdsgenoten zijn en waar zij één weekeind in de maand en extra dagen in de vakanties naartoe kan gaan.
 • Twee broertjes van begin basisschoolleeftijd, zijn op zoek naar een pleeggezin woonachtig in de omgeving van Eibergen, waar ze door de week kunnen verblijven.
 • Een meisje dat gezien haar leeftijd nog niet naar school gaat en met haar ouders in de buurt van Aalten woont,  zoekt een pleeggezin waar zij van woensdag tot en met zondag kan verblijven.
 • Voor twee jonge kinderen zijn we op zoek naar een pleeggezin waar ze eens per 3 á 4 weken een weekeind, en daarbij een aantal dagen in de vakanties, kunnen verblijven. Er wordt een gezin rondom Groenlo of Doetinchem gezocht.

 

Veluwe

 • Voor een jongen in de puberleeftijd, wordt een pleeggezin gezocht, waar hij gemiddeld twee dagen in de week kan verblijven en waar meer jongens in de puberleeftijd wonen. De vraag is in de omgeving van Wageningen.

 

Arnhem en omgeving

 • Een meisje van midden basisschoolleeftijd, zoekt een pleeggezin, waar zij zo lang als het nodig is kan blijven, totdat ze mogelijk weer terug naar huis kan.
 • Twee zusjes, waarvan één schoolgaand is en de ander nog niet, zoeken een pleeggezin, waar zij drie dagen in de week kunnen verblijven. Dit mogen zowel door de weekse dagen zijn, als weekeinden.
 • Een meisje dat naar het voortgezet onderwijs gaat, zoekt een pleeggezin waar zij twee weekeinden in de maand kan verblijven.
 • Een jongen in de leeftijd van eind basisschool zoekt een pleeggezin waar hij twee dagen in de maand kan verblijven.
 • Een baby zoekt een pleeggezin waar het zo lang als nodig kan blijven.
 • Twee kinderen die net naar de basisschool gaan, zoeken naar een pleeggezin waar zij twee weekeinden in de maand en delen van vakanties kunnen verblijven.

Matchingsavond

Op 13 december zal er een matchingsavond worden georganiseerd, waarbij profielen van kinderen die een plek in een pleeggezin zoeken, zullen worden gedeeld met pleegouders van Lindenhout.

De profielen die hier worden gedeeld, zullen uitgebreider zijn dan de profielen die hierboven staan beschreven. Op deze avond zullen profielen van kinderen worden gedeeld, waar op dat moment nog een passende plek voor wordt gezocht. Dit zou kunnen gaan om één van bovenstaande profielen, maar mogelijk ook om andere kinderen die een plek in een pleeggezin zoeken.

De avond zal worden georganiseerd op het centraal kantoor van Lindenhout, Heijenoordseweg 1 in Arnhem. U kunt zich opgeven via: entreeteam@lindenhout.nl

Een televisiereeks over pleegzorg?

Enige tijd geleden zijn we benaderd door het productiebedrijf Tuvalu met de vraag of er bij Lindenhout pleegouders zijn, die een rol zouden willen spelen in een serie over pleegzorg. Wij hebben die vraag, via de jeugdzorgwerkers-pleegzorg, doorgespeeld naar onze pleegouders. Tot nog toe is er niet veel respons en daarom wil ik er via deze nieuwsbrief nog eens extra aandacht aan schenken.

Ik snap heel goed dat je als pleegouder veel aarzeling kunt voelen bij de gedachte om deel te nemen aan een ‘real life’ serie over pleegzorg. Maar er zitten in mijn ogen ook grote kansen in.
Daarom wat extra uitleg. Pleegzorg Nederland is al lange tijd in overleg met Tuvalu. De gedachte was eenvoudig: volg een aantal pleeggezinnen voor een langere tijd, zodat er een serie ontstaat van 12 of 13 afleveringen, die het wel en wee van pleegzorg goed in beeld kunnen brengen. In eerste instantie werden de gesprekken gevoerd met Joris Linssen (zelf pleegouder). Hij zou de presentator worden. Maar uiteindelijk wilde de publieke omroep het programma niet kopen van Tuvalu. Tuvalu heeft verder gezocht en uiteindelijk heeft RTL4 toegezegd het programma van Tuvalu te willen programmeren. Maar dan moet het nog wel gemaakt worden!

Dus voor de helderheid: RTL maakt dit programma niet, maar productiemaatschappij Tuvalu. Vanuit Jeugdzorg Nederland zijn er verschillende voorgesprekken met ze gevoerd, en we geloven in de integriteit en zorgvuldigheid van de makers.

Tuvalu wil het verhaal van zes pleeggezinnen vertellen. Dat kan de hele range zijn: netwerk-, crisis-, bestand-, lang verblijf. De gezinnen kunnen uit het hele land komen, in Nederland zijn er ongeveer 18000 , dus je zou zeggen: die 6 gezinnen moeten te vinden zijn.

Zoals ik al zei: er zal zorgvuldig worden gewerkt. We gaan natuurlijk niks doen, dat schadelijk is voor kinderen, pleegouders of ouders. We zorgen voor toestemming van iedereen, voorbereidende gesprekken, noem maar op.

De vraag is dus eigenlijk eenvoudig: zijn er pleeggezinnen die eventueel willen meedoen in een langer lopende serie over de pleegzorg? Alle voorbereidende werkzaamheden, dat er daarna bij komt kijken, wordt door mij, door mijn management assistente Karin Troost of door Tuvalu zelf gedaan, steeds in nauw overleg met de pleegouders.

Maar het antwoord is veel minder simpel: met je hele hebben en houden op TV, en dat ook nog een paar afleveringen? Terughoudendheid is dus heel logisch en je moet het ook zeker niet doen als je voor jezelf, of voor je pleegkinderen of eigen kinderen nadelen ziet, al was het maar dat bijvoorbeeld de andere kinderen op school je (pleeg)kinderen op TV zouden kunnen zien. In die zin is het een behoorlijk omvangrijke vraag, waar je zorgvuldig over moet nadenken. Met je jeugdzorgwerker pleegzorg zou je als je voorzichtige belangstelling hebt, nog kunnen sparren.
Als zo’n langlopende serie op een integere manier tot stand zou kunnen komen, dan zou dat een grote ‘boost’ kunnen betekenen voor de bekendheid van de pleegzorg. Voor de werving. Voor de kennis bij onze opdrachtgevers, enz. En wat zou het dan mooi zijn, als er dan een paar Lindenhout gezinnen bij zitten. Het zou een grote winst voor pleegzorg kunnen zijn.

Diegene die (voorzichtige) belangstelling heeft, kan contact opnemen met Karin Troost. Indien gewenst arrangeren we dan een oriënterend gesprek met de programmamakers. En bedenk: contact opnemen betekent alleen maar belangstelling tonen. Er zit wat ons betreft nog een heel pad tussen belangstelling tonen en daadwerkelijk meedoen. Tuvalu wil graag (landelijk) met 30 of 40 gezinnen gaan spreken. Daarvan komen er zes in de hoofdrol.

John Goessens
Manager Wonen en Opgroeien

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*