Paginakop

Raad van Pleegouders

Zoals wettelijk is bepaald, heeft Lindenhout een Raad van Pleegouders ingesteld. Op deze webpagina's vind je informatie over doel, samenstelling en werkwijze van deze raad.

De Raad van Pleegouders heeft tot doel pleegouders invloed te geven op het beleid en de ontwikkelingen van Lindenhout waneer het gaat over pleegzorg. De Raad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de portefeuillehouder pleegzorg van Lindenhout.

Samenstelling
De leden van de Raad van Pleegouders zijn afkomstig uit de verschillende regio’s van Lindenhout. Zij zijn zowel startende als ervaren pleegouder en bieden diverse vormen van pleegzorg.
De leden zijn vanuit een bijzondere motivatie betrokken bij pleegzorg en in staat om actief mee te denken over de ontwikkelingen in de pleegzorg vanuit de positie van de pleegouder.

Werkwijze
De Raad van Pleegouders is bevoegd Lindenhout gevraagd en ongevraagd te adviseren. Zij doet dit door proactief en open te communiceren met de Raad van Bestuur en de portefeuillehouder pleegzorg waarin het belang van de gezamenlijke pleegouders centraal staat. Jaarlijks komen zij zes keer bijeen.

De Raad kiest haar eigen thema’s en maakt voor haar voeding gebruik van verschillende invalshoeken:
•    Eigen ervaringen vanuit de positie als pleegouder;
•    Ervaringen van (ex)pleegkinderen, ouders, deskundigen en andere betrokkenen bij pleegzorg;
•    Input van pleegouders uit de verschillende vormen van pleegouderparticipatie (regio bijeenkomsten, forums, media, audits)
•    Deelname aan eventuele werkgroepen, conferenties, studiedagen e.d;
•    Maatschappelijke ontwikkelingen.

Thema’s
De Raad is actief sinds begin 2012, de thema’s die aan de orde (geweest) zijn: informatie en communicatie, veranderingen in de wet, transitie jeugdzorg, Empowerment, onderzoek commissie Samson, deskundigheidsbevordering pleegouders, samenwerking Jeugdbescherming, ziektekosten.

Informatie en communicatie
De Raad van Pleegouders laat via de Nieuwsbrief Pleegzorg en de website van Lindenhout weten waar zij mee bezig is. De Raad is te bereiken via een eigen email adres: raadvanpleegouders@lindenhout.nl.
U kunt ook een contactformulier invullen.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*