Paginakop

Eric van Neerrijnen stelt zich voor

De leden van de Raad van Pleegouders introduceren zichzelf door te reageren op een aantal vaste vragen. Deze keer stelt Eric van Neerrijnen zich voor, hij is pleegouder in de regio Arnhem en voorzitter van de Raad.

Wie bent u en welke bezigheden heeft u, naast uw pleegouderschap?
Ik ben 42, werk bij de regionale organisatie voor brandweer en GGD als adviseur van bestuur en directie. Daarnaast vind ik het leuk om in de keuken te staan en allerlei nieuwe dingen te leren (zoals bonbons maken). Omdat ik in een huis woon uit het jaar 1901 is klussen een verplichte hobby.

Welke ervaring(en) heeft u met pleegzorg?
De eerste plaatsing was 7½ jaar geleden en loopt nog steeds. Met vallen en opstaan kom je er dan achter hoe enorm ingewikkeld pleegzorg kan zijn. Onze gedachte was de vorming van een gezinshuis, in eerste instantie met 3 pleegkinderen. Nadat er twee keer een bijplaatsing is mislukt, hebben we deze gedacht definitief opgegeven en blijven we met zijn drieën.

Wat was uw reden om mee te doen in deze raad?
Voor de goede zorg van een pleegkind is samenwerking van een heel netwerk van partijen cruciaal. Dan moet je daar toch ook je best voor doen? Ik probeer een bijdrage te leveren om vanuit het perspectief van pleegouders Lindenhout als organisatie te verbeteren.

Waar bestaat uw inbreng uit, heeft u een specialiteit?
Ik ben bestuurskundige en kan brede verbanden leggen. En ik snap hoe de regels uit Den Haag tot stand komen.

Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk om in de toekomst op te pakken met de Raad?
Cruciaal is dat de eigen kracht die al in pleeggezinnen zit, een plaats krijgt in het beleid van Lindenhout. Het gaat bij de zorg voor het pleegkind om het sociale netwerk rondom dat kind. Lindenhout is daarbij maar een klein schakeltje en zou moeten dienen als stimulator, katalysator en veiligheidsklep. Voor ons als Raad betekent dat vooral communiceren, en laten zien dat er ook wat verandert.

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*