Paginakop

Nicolien van den Berg stelt zich voor

De leden van de Raad van Pleegouders introduceren zichzelf door te reageren op een aantal vaste vragen. Deze keer stelt Nicolien van den Berg zich voor, zij is pleegouder in de regio FoodValley en lid van de Raad.

Wie bent u en welke bezigheden heeft u, naast uw pleegouderschap?
Samen met mijn echtgenoot Michael woon ik in het buitengebied van Ede op een prachtig plekje met veel groen om ons heen. De tweeling, waarvoor we de zorg met moeder delen, logeert twee lange weekenden per maand bij ons en zijn ook in vakanties regelmatig bij ons in huis en tuin te vinden. Voor mijn werk reis ik naar Utrecht waar ik directeur/bestuurder van een kwaliteitsinstituut ben. Vanuit mijn werk ben ik dus veel met kwaliteit van zorg bezig. Ook ben ik daardoor betrokken bij de grote veranderingen die in de zorg plaatsvinden. Mijn vrije tijd wordt gevuld met buiten sporten en samenzijn met vrienden. Ook lees ik graag. Mijn favoriete vakantielanden liggen op het noordelijk halfrond: IJsland, Schotland, Noorwegen, Zweden, waar ik bij voorkeur wild kampeer of rondwandel met een rugzak.

Welke ervaring(en) heeft u met pleegzorg?
Wij zijn sinds 2012 weekend- en vakantie pleegouder van een tweeling.

Wat was uw reden om mee te doen in deze raad?
Pleegouderschap is iets moois om te doen, het verrijkt ons leven. Belangrijk daarin is de directe zorg en aandacht voor de tweeling. Pleegzorg bieden doen we echter niet alleen maar vanuit een context. Lindenhout als organisatie en onze maatschappij vormen deze context. Vanuit dat gegeven hecht ik eraan mijn betrokkenheid bij pleegkinderen ook op een andere manier vorm te geven. De oproep in de nieuwsbrief heeft mij doen besluiten mij aan te melden voor de raad.

Waar bestaat uw inbreng uit, heeft u een specialiteit?
Mijn primaire betrokkenheid ligt bij de pleegkinderen. En voor goede pleegzorg zijn pleegouders nodig. En pleegouders hebben belang bij verbinding met- en vertegenwoordiging  binnen Lindenhout en via die weg ook daarbuiten. Ik ben in het verleden actief geweest als fysiotherapeut en psychotherapeut, ik heb een eigen praktijk opgezet en heb als beleidsadviseur zorgondernemers geadviseerd. Vanuit deze verschillende perspectieven kan ik de theorie van het zorgbeleid en de praktijk goed met elkaar verbinden. Ik verwacht dat deze expertise zinvol is bij mijn activiteiten voor de raad.

Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk om in de toekomst op te pakken met de raad?
Graag zet ik mij in voor het project 'pleegkinderen ontmoeten elkaar' dat de pleegouderraad samen met de cliëntenraad is opgestart.
De veiligheid van pleegkinderen in pleeggezinnen is een thema waar ik me hard voor wil maken. Daarnaast heb ik belangstelling voor de transitie en de gevolgen daarvan voor pleegzorg, pleegouders en pleegkinderen.

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*