Paginakop
De Raad van Pleegouders is op zoek naar pleegouders die graag meedenken over allerlei ontwikkelingen in de pleegzorg binnen en buiten Lindenhout en die lid zouden willen worden van de Raad.

De Raad van Pleegouders heeft tot doel pleegouders invloed te geven op het beleid en de ontwikkelingen van Lindenhout. De leden van de Raad van Pleegouders zijn afkomstig uit de verschillende regio’s van Lindenhout, zij zijn zowel startende als ervaren (ex)pleegouder en bieden diverse vormen van pleegzorg.

De leden zijn vanuit een bijzondere motivatie betrokken bij pleegzorg en in staat om dynamisch mee te denken over de ontwikkelingen in de pleegzorg vanuit de positie van de pleegouder. De Raad vergadert 6x per jaar op een maandag- of donderdagavond, de leden ontvangen een vaste vergoeding en reiskostenvergoeding.

Geïnteresseerden krijgen een gesprek met een lid van de Raad en de portefeuillehouder Pleegzorg. Een profielschets vind je op de website. Hier vind je ook aanvullende informatie over de Raad.

Heb je belangstelling? Wil je nadere informatie of wil je iemand spreken uit de Raad? Neem dan contact op met Regine Grimm, beleidsmedewerker van Lindenhout en ondersteuner van de Raad. Zij is telefonisch te bereiken via (026) 354 33 33 of via e-mail r.grimm@lindenhout.nl.

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*