Paginakop

Rondom opvang en school

We bieden specialistische orthopedagogische ondersteuning en expertadvies aan begeleiders en leerkrachten.

Bij kinderdagverblijf en gastoudergezin, op basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. En wanneer nodig ook op onze dagbehandeling. De hulpvormen die we ‘Rondom opvang en school’ kunnen inzetten staan hiernaast opgesomd.

Share |
Elli Elskamp

(regio manager Lindenhout)

“Ik laat geen kans liggen waar we een verschil kunnen maken. Om de leefwereld van kinderen van pedagogische kwaliteit te voorzien, en waarbij ontwikkelingen die van betekenis zijn voor kinderen dicht bij elkaar zijn gebracht.”

copy_of_pact.jpg