Paginakop

Aanmelding via de website

Met dit formulier kan een medewerker van een wijkteam, huisarts of kinderarts of een medewerker van de Jeugdbescherming een cliënt naar Lindenhout verwijzen. Het aanmeldingsformulier wordt onderdeel van het cliëntdossier.

Dit formulier is niet bestemd voor ouders.

Met een Client wordt de jeugdige bedoeld.

*
*
*
*
*
*
*


*
Straatnaam en huisnummer
*
Beschrijf indien bekend bij wie de jeugdige woont. Bijvoorbeeld, beide ouders, één biologische ouder, stiefouder, pleeggezin, adoptiegezin
*
Zo ja, geef hieronder aan om welke maatregel het gaat.


Achternaam en voorvoegsels
straatnaam en huisnummer
Achternaam en voorvoegsels
straatnaam en huisnummer
Achternaam en voorvoegsels verzorger
straatnaam en huisnummer


Evt. opmerkingen bij de laatste 2 opties.
tekens resterend

Voor meer informatie over aanmeldingen kunt u bellen met (026) 354 33 11. Ook voor inhoudelijke informatie kunt u met dit nummer bellen.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Aanmelding Spoedhulp

Bij een aanmelding voor Spoedhulp dient u het formulier voor Spoedhulp in te vullen. Het (ingevulde) formulier kan vervolgens als bijlage bij de aanmelding (links) worden toegevoegd.
Het is raadzaam om voor een Spoedhulp-aanmelding met een collega van Spoedhulp te overleggen 0900 - 2747474.

spoedhulp.jpg