Paginakop

Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs hard nodig

27-03-2011
De laatste zestig jaar is niet veel vooruitgang geboekt in de samenwerking tussen onderwijs en de residentiële jeugdzorg. Terwijl die samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg juist hard nodig is. Dat stelt Dolf van Veen, lector Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid van de Hogeschool InHolland Amsterdam.


'Goed onderwijs voor uithuisgeplaatste kinderen is zeer belangrijk. Hoe bestaat het dat er binnen de residentiële jeugdzorg zo weinig wordt gedaan met school?'

Veel jongeren kunnen deel nemen aan regulier onderwijs, als scholen beter ondersteund worden door jeugdzorg. Overigens staan scholen er heel vaak alleen voor'..

'Dat kinderen in de residentiële jeugdzorg ook slim zijn, daar denken hulpverleners nauwelijks aan. Voor jongeren is het heel goed om lekker naar school te gaan'.

'We moeten ervoor zorgen dat school gewoon school is en niet opgaat in de jeugdzorg, waardoor het onzichtbaar wordt. School is niet altijd leuk, maar het is wel belangrijk dat er tenminste een leraar zich ontfermt over de leerling. Dat een jongere weet dat er op hem gelet wordt'.

Lees het volledige artikel van Dolf van Veen:

Onderwijs in residentiële jeugdzorg is in zestig jaar nauwelijks veranderd’ (Zorg en Welzijn, maart 2011)

Share |