Paginakop

Informatieavond "Samen goed voor elkaar"

Voel jij ervoor om in jouw huis, binnen jouw gezin een kind een stabiele leefsituatie, warmte en veiligheid bieden? Wil je van ervaren steun-, pleeg- en gezinshuisouders horen wat hun ervaringen zijn? Ben je benieuwd of het bieden van een van deze vormen van hulp past bij jou? Je bent van harte welkom op de informatieavond van "Samen goed voor elkaar" op maandag 15 mei, vanaf 19.30 uur in het stadhuis van Apeldoorn.

Apeldoornse gezinnen hebben het samen goed voor elkaar

Onder de campagnevlag van "Samen goed voor elkaar" werken de gemeente Apeldoorn, Timon, Gezinshuis.com, Humanitas, Leger des Heils, CJG Apeldoorn, 's Heerenloo, Stimenz, Pactum, Jeugdbescherming Gelderland en Lindenhout samen om nieuwe steun- en pleeggezinnen en gezinshuizen te werven.
De campagne werkt met ervaringsverhalen en video's ter inspiratie. Storytelling dus. Verhalen inspireren tot nieuwe verhalen en mogelijk tot aanmelding van nieuwe gezinnen die (tijdelijk) een thuis kunnen en willen bieden. Deze verhalen zijn te zien en te lezen op www.samengoedvoorelkaarapeldoorn.nl/inhuis en op Facebook Samen005.

Informatieavond

Op 15 mei aanstaande organiseren de samenwerkende partijen vanaf 19.30 uur een informatieavond in het stadhuis van Apeldoorn. Organisaties geven praktische informatie en pleeg-, steunouders en gezinshuisouders delen hun ervaringen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar inhuis@apeldoorn.nl.

www.samengoedvoorelkaarapeldoorn.nl

www.facebook.com/samengoedvoorelkaarapeldoorn

Direct cliënt aanmelden

Bent u CJG-medewerker, lid van een Wijkteam, arts of medewerker van Jeugdbescherming en wilt u een cliënt aanmelden? Klik dan hier:

copy_of_directaanmeldenA.jpg

Waar moet ik zijn...

.

Lindenhout Nieuwsbrief
Meldt u aan voor de Lindenhout Nieuwsbrief
*
*