Paginakop
Dit is de eerste nieuwsbrief die u van Lindenhout ontvangt. Graag houden we u met enige regelmaat op de hoogte van nieuws over ons werk voor kinderen en jongeren. In deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld meer over ‘Kinderen uit de Knel’, het succesvolle groepsprogramma bij complexe echtscheidingen. En over YOIN, onze inspirerende opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Het interview met Huub Pijnenburg, lector Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd kan ik ook van harte aanbevelen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze hulp aan kinderen en jongeren, dan maken we graag kennis.

Wij zijn samenwerkers, ja!

“Ik ben er van overtuigd dat alleen door samen te werken we ernstige, complexe problematiek rondom kinderen kunnen oplossen. En om goed samen te kunnen werken is het belangrijk elkaar goed te leren kennen.” Aldus Annet van Zon, bestuurder bij Lindenhout. Nu de regierol voor zorg voor jeugd bij de gemeenten ligt is goede samenwerking belangrijker dan ooit. We investeren daarom veel tijd in de samenwerking met wijk- en buurtteams.

Lees verder >>

Het Lindenhout Entreeteam: één duidelijke toegang voor verwijzers en cliënten

Het Entreeteam is een samenvoeging van de huidige Klantenservice en het huidige Servicepunt Pleegzorg. Hierdoor ontstaat er bij Lindenhout één duidelijke toegang voor verwijzers en cliënten. Met al uw eerste vragen kunt u er terecht. Het Entreeteam is te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 026 - 354 33 11, of per e-mail: entreeteam@lindenhout.nl

Lees verder >>

Groepsprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ succesvol bij complexe scheidingen

Het percentage vechtscheidingen is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Volgens scheidingsadvocaten loopt gemiddeld één op de vijf zaken uit op een vechtscheiding. Het Lindenhout programma ‘Kinderen uit de Knel’ biedt de krachtige aanpak die nodig is voor kinderen die in de onrust en onveiligheid van een vechtscheiding terecht zijn gekomen. Mede dankzij een unieke groepsgerichte aanpak voor de scheidende ouders én hun kinderen.

Lees verder >>

YOIN laat jonge alleenstaande vluchtelingen meedoen

Sinds december vorig jaar is een groep bevlogen collega’s bezig met de opvang en begeleiding van ruim 150 jonge minderjarige vluchtelingen. Het zijn jongeren die zonder familie in Nederland zijn aangekomen en inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen. De visie en aanpak van YOIN spreken aan: we willen jongeren niet zomaar opvangen, we willen ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk mee laten doen in een normaal leven in Nederland. En die positieve insteek werkt aanstekelijk. Eén van de YOIN begeleiders vertelt enthousiast.

Lees verder >>

“Aarzel niet, bel ons wanneer problemen zich opstapelen.”

“Aarzel niet wanneer problemen zich opstapelen en een kind of een jongere echt in de knel komt. Bel ons gewoon direct! En liefst net even eerder.” Dat is de oproep die we vanuit Lindenhout doen aan professionals en samenwerkingspartners in het werkveld. De oproep staat in onze krant ‘Echt Lindenhout’ waarin we aan  gemeenten en netwerkpartners vertellen waar Lindenhout voor staat, wat wij het beste kunnen en hoe we werken. De krant is onderdeel van onze vernieuwde lijn van communicatiemiddelen.

Lees verder >>

Interview Huub Pijnenburg: “Doen we het samen goed?”

De beste hulpverleners checken bij hun cliënten: ‘Doen we het samen goed?. Aan het woord is Huub Pijnenburg, lector Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Wat maakt de jeugdhulpverlening effectief? Wat werkt wel, en wat werkt niet? Die vraag houdt mij voortdurend bezig”, vertelt hij wanneer we hem vragen naar het belang van het maken van echt contact in de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt.

Lees verder >>

Share |