Paginakop

Groepsprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ succesvol bij complexe scheidingen

Voor kinderen in de knel

Kinderen uit de Knel is een programma voor gescheiden ouders die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. Door de strijd die ze voeren zijn ze de belangen van de kinderen uit het oog verloren. Ze hebben grote problemen in het samen vormgeven van het ouderschap en het lukt niet meer om constructieve afspraken te maken over de kinderen. Mogelijk hebben meerdere vormen van mediation of hulpverlening onvoldoende effect gehad om de situatie te verbeteren. De situatie is zo ernstig dat het veilig en gezond opgroeien van hun kinderen in het geding is. Kinderen lijden onder de strijdende ouders en de ouders lijden onder de machteloos makende strijd.

Krachtige kenmerken van Kinderen uit de Knel

  • Zes ouderparen bij elkaar in dynamisch groepsproces
  • Kinderen tegelijkertijd ook samen aan de slag
  • 8 bijeenkomsten van 2 uur, elke 2 weken
  • Ouders en kinderen geven een ‘eindpresentatie’ aan elkaar
  • Netwerkbijeenkomst voor extra steun
  • Goede begeleiding door ervaren medewerkers

De kracht van Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel combineert een aantal krachtig werkende factoren die kunnen zorgen voor een positieve ommekeer. In de training komen zes gescheiden ouderparen tegelijk in een groep bij elkaar. De interactie die daarbij ontstaat is een belangrijke succesfactor. Tegelijk met de oudergroep zijn ook de kinderen aanwezig en samen aan de slag in een aparte kindgroep. De aanwezigheid van de kinderen en het centraal stellen van het welzijn van de kinderen is de grootste motivatiefactor voor ouders om deel te nemen en door te zetten. Ook de netwerkbijeenkomst die onderdeel uitmaakt van de training vergroot de kansen op een positieve ommekeer. Zowel de ouder- als de kindgroep wordt begeleid door ervaren hulpverleners van Lindenhout.

Klik hier voor de volledige informatie over ‘Kinderen uit de Knel’.

Informatie over startdata

We starten twee tot drie keer per jaar een nieuwe groep. Voor vragen over startdata,  meer informatie over de training en eventuele aanmeldingen kunt u telefonisch contact opnemen met ons Entreeteam via (026) 354 33 11, of per email via entreeteam@lindenhout.nl. Kijk ook eens op www.kinderenuitdeknel.nl

Share |