Paginakop

Onze kracht

Gezinnen waar de problemen zich opstapelen. Kinderen in onveilige thuissituaties. Ouders met een verslaving, psychische problematiek, financiële problemen, ontoereikend opvoederschap. Een vechtscheiding. Kleine kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. Kinderen of jongeren met complexe gedragsproblemen waardoor ze thuis, op school of in de wijk niet te handhaven zijn. Zwerfjongeren...

Crisis, complex of multiproblem

Dit zijn onze cliënten. Pasgeboren baby’s, kleuters, tieners, jongeren op weg naar volwassenheid én hun ouders, waar het opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. Kinderen en gezinnen die naast de hulp en inzet van wijk- en buurtteams en andere eerstelijns professionals de intensieve aandacht en orthopedagogische expertise van onze professionals hard nodig hebben.

Intensieve en stevige hulp

Dan gaat het om intensieve hulp, door specifiek opgeleide, ervaren professionals. Waar je in de eerste lijn moet zorgen voor een hele wijk of buurt, gaat jeugdwerkers van Lindenhout zich specifiek bezighouden met dit ene kind of dit ene gezin. De ernst en complexiteit van de problemen vraagt om tijd, aandacht en aanwezigheid in het gezin. Bovendien kunnen onze professionals reflecteren met collega’s en gedragswetenschappers en kunnen zij gebruik maken van een keten van hulpvarianten: van ambulant tot pleegzorg en gezinshuis. De hulp die we bieden is zo direct als het kan en zo kort als het kan. Want in onze visie horen kinderen thuis, of anders zo thuis mogelijk.

Specialistische orthopedagogische expertise

Onze toegevoegde waarde is onze orthopedagogische expertise. Die is gegroeid en aangescherpt door jarenlange ervaring in het werken in de meest complexe situaties. Met gezinnen en kinderen waar het soms lijkt alsof situaties onoplosbaar zijn. Juist daar zijn onze mensen op hun best. We zetten de juiste hulp in, op het juiste moment op de juiste plaats. Ons aanbod varieert van spoedhulp bij crisis en erkende interventies en programma’s voor kinderen, ouders en gezinnen, tot expertadvies, directe coaching en begeleiding van professionals, de inzet van pleegzorg en gezinshuizen, en trainingen voor kinderen en jongeren.

Direct cliënt aanmelden

Bent u CJG-medewerker, lid van een Wijkteam, arts of medewerker van Jeugdbescherming en wilt u een cliënt aanmelden? Klik dan hier:

copy_of_directaanmeldenA.jpg

Waar moet ik zijn...

.

Lindenhout Nieuwsbrief
Meldt u aan voor de Lindenhout Nieuwsbrief
*
*