Paginakop

We maken echt contact

Wanneer het gaat om de moeilijkste cliënten - de multiproblem gezinnen waarin wij werken - begint ons werk bij het maken van echt contact.

Als een huis een puinhoop is en onrustig doordat iedereen binnen kijkt omdat er geen gordijnen hangen, dan begint dit misschien wel op weg naar de Gamma. Waar je samen met je cliënt naar toe rijdt om gordijnhaken te kopen en die cliënt dan in de auto echt begint te vertellen. Over zichzelf. Over het probleem achter de problemen. Zo horen we mensen wat er echt speelt, kunnen onze professionals een situatie beter doorgronden en als het nodig is nieuwe oplossingen verzinnen. Alleen bij echt contact is er sprake van echt begrip, ontstaat er vertrouwen en kunnen we de beste hulp bieden. Hulp die werkt.

Ervaren professionals

Onze professionals zijn niet bang. Ze kunnen ongemak verdragen, hun eigen normen loslaten en begrijpen dat de ander vaak bezig is met overleven. Omdat het om specifiek orthopedagogische problematiek gaat - vaak nog in combinatie met andere probleemversterkende risico- en omgevingsfactoren - zijn onze mensen hoog opgeleide, ervaren professionals. Onze mensen zijn niet bang, ze zijn creatief in het vinden van oplossingen en ze zijn resultaatgericht. Het blijven vergroten van vakkennis is een vast onderdeel van hun werk.

Een sterke keten

Ten slotte bieden we vanuit Lindenhout een complete oplossingsketen, van ambulant tot en met pleegzorg en gezinshuis. Het ontwikkelen, laten samenwerken en op niveau houden van deze keten vraagt aandacht en capaciteit van de organisatie. Maar op deze manier voorkomen we wisselingen en overdrachten op vaak zeer kwetsbare momenten. Het zorgvuldig opgebouwde contact en vertrouwen kan zo in stand blijven. Daardoor ontstaat er sneller stabiliteit en kan de intensieve zorg eerder en met meer zekerheid op succes worden afgebouwd.

Direct cliënt aanmelden

Bent u CJG-medewerker, lid van een Wijkteam, arts of medewerker van Jeugdbescherming en wilt u een cliënt aanmelden? Klik dan hier:

copy_of_directaanmeldenA.jpg

Waar moet ik zijn...

.

Lindenhout Nieuwsbrief
Meldt u aan voor de Lindenhout Nieuwsbrief
*
*