Paginakop

Samenwerken

Wij maken ons sterk voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. En zeker voor kinderen in de knel. In alles wat we doen is dat ons uitgangspunt. Daarbij stellen we ons partijdig op, want we kiezen altijd voor de kant en het belang van het kind.

Nooit alleen, altijd samen

Ernstige, complexe problematiek rondom kinderen kun je als organisatie nooit alleen oplossen. Daarom investeren we veel tijd in de samenwerking met wijk- en buurtteams.
Ook leggen we steeds vaker en eerder contacten met het onderwijs, omdat school zo’n belangrijke plaats is voor het kind. En de samenwerking met LVG, GGZ en instellingen voor gesloten opvang is cruciaal, omdat er altijd vaak sprake is van overgang, of samenwerking met verschillende disciplines binnen een gezin.

Eigen kracht en eigen grenzen

We kennen onze eigen kracht en dus ook onze grenzen goed. Daarom werken we juist graag samen. Ondersteunen, meekijken of ingrijpen op het juiste moment en weer loslaten zodra dat kan, dat is zoals we willen werken. Zeker nu de regierol voor de jeugdzorg bij de gemeenten ligt.

Kinderen horen thuis

In de manier waarop we denken en werken is ons motto is ‘Kinderen horen thuis, of anders zo thuis mogelijk.’ Waar ernstige problemen zijn, blijft het ons doel om voor de kinderen het gewone leven te herstellen. Wat ons betreft is dat altijd zoveel mogelijk samen met de ouders en binnen het natuurlijke netwerk van het gezin. Maar veiligheid en gezondheid van het kind staan altijd bovenaan.

Direct cliënt aanmelden

Bent u CJG-medewerker, lid van een Wijkteam, arts of medewerker van Jeugdbescherming en wilt u een cliënt aanmelden? Klik dan hier:

copy_of_directaanmeldenA.jpg

Waar moet ik zijn...

.

Lindenhout Nieuwsbrief
Meldt u aan voor de Lindenhout Nieuwsbrief
*
*