Paginakop

Topdog

Jongeren zijn in een leeftijdsfase waarin ze op weg zijn om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Deze ontwikkeling verloopt soms met problemen, wat dan tot uiting kan komen in het gedrag. De jongere zelf en ook de omgeving kunnen hier hinder van ondervinden. Topdog is een assertiviteitstraining die een jongere uitvoert samen met een hiervoor opgeleide hond.

De jongere leert een hond te begeleiden. Ook gaat de jongere het gedrag van een hond begrijpen en leert de jongere hoe hij de hond het beste kan benaderen om iets samen te doen. Samenwerken is een belangrijk aspect van de training.

Je gaat verbanden zien tussen jouw gedrag en dat van de hond. Hierdoor leer je dat jij invloed hebt op de situatie en leer je begrijpen hoe mensen op je reageren.

Wat is er aan de hand?
Het is niet duidelijk waarom het niet goed gaat met de jongere. Je hebt problemen of anderen vinden dat je problemen hebt.

Je hoort dat jouw houding en gedrag vervelende gevolgen heeft voor dat van andere mensen.

Je vindt het lastig om contact te maken. Praten of oefeningen doen is niets voor jou.

Je houdt van honden en zou wel met ze willen samenwerken om daar zelf iets van te leren.

Hoe helpen wij?
De topdogtrainer leert de jongere om een hond te begeleiden. Je krijgt inzicht in het gedrag van een hond. Je leert hoe je een hond het beste kunt benaderen zodat deze zich prettig voelt. Als een hond jou vertrouwt en jou als een belangrijk persoon ziet, doet deze wat je vraagt.

Een hond die met jou heeft kennis gemaakt gaat ervan uit dat jij tot zijn roedel behoort. Wanneer je een leider bent voor de hond, doet deze wat je van hem vraagt. Ook zorgt hij dat jij je beter gaat voelen als je angst, pijn of boosheid voelt. Dit doet hij met vrolijk, grappig en speels gedrag.

Wanneer een hond vriendelijk en vrolijk is en respect toont door te doen wat je vraagt, krijg jij een goed gevoel. Je gaat de hond complimenten geven, belonen, aanhalen en samen spelen waardoor het positieve gedrag van de hond versterkt.

Bij Topdog gaat het niet om gesprekken voeren, maar om dingen ‘doen’. Je gaat met elkaar en met de hond aan het werk.

  • Je leert kijken naar de hond en leert begrijpen wat het dier wil zeggen.
  • Je leert met behulp van lichaamstaal duidelijk aanwezig te zijn en jezelf te laten zien.
  • Je gaat nadenken over de mogelijkheden de hond iets anders/nieuws te laten doen.
  • Je neemt beslissingen.
  • Je gaat uitvoeren wat je gekozen hebt.

 

Door dit alles ga je nieuwe mogelijkheden zien en ga je deze toepassen in je dagelijkse leven. Je leert contact te maken en rekening te houden met anderen. Je zelfvertrouwen groeit als je goede keuzes hebt gemaakt en als dingen lukken.

Werkwijze
De training bestaat uit een kennismakings- / matchingsgesprek en 10 trainingsbijeenkomsten.

De training heeft een vast programma.

In de eerste bijeenkomsten leer je hoe je contact kunt maken met de hond en een relatie op kunt bouwen.

In de volgende bijeenkomsten leer je hoe je een hond dingen kunt laten doen, hoe je hem kunt verzorgen en met hem spelen.

In de laatste bijeenkomst laat je zien wat jij met de hond bereikt hebt. Je bespreekt samen met de topdogtrainer wat gelukt is en wat nog beter kan. Ook bespreken jullie hoe je dat kunt gebruiken in je dagelijkse leven en in de omgang met mensen om je heen. Daarna krijg je een certificaat.

Wat is het doel?
Het doel van de training is dat de jongere zich beter gaat voelen. Hij kan contact maken met anderen, heeft inzicht gekregen welk effect zijn gedrag heeft op hen en kan zijn gedrag bijstellen. De jongere heeft meer controle over zijn keuzes. Ook is het zelfvertrouwen groter geworden.

Hoe lang duurt de hulp?
De training bestaat uit 12 trainingsbijeenkomsten van een uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over de training Topdog kun je per mail terecht bij clientlogistiek@lindenhout.nl. Ook kun je contact opnemen met het regiokantoor bij jou in de buurt.