Paginakop

Rots en Water

Jongeren verkeren in een fase die gericht is op volwassen worden. Ze doen steeds meer zelf en leren eigen verantwoordelijkheid dragen. Langzaam maken zij zich los van hun ouders. Omgangsvormen en regels thuis die als normaal werden beschouwd, worden nu in twijfel getrokken en ter discussie gesteld. Vrienden worden belangrijk, de vriendenkring is het kader vanwaar zij op zoek gaan naar hun eigen ik.

Het komt nogal eens voor dat jongeren in deze fase niet goed begrepen worden door hun omgeving. Ze worden als lastig ervaren of er ontstaan conflicten. Ook begrijpen ze zichzelf vaak niet. Hoe komt het dat ik zoveel ruzie heb, of dat ik gepest wordt? Waarom vind ik sommige situaties zo spannend dat ik dingen niet durf te doen? Dit geeft vaak onzekerheid en strijd.

Veel jongeren vinden zelf de weg naar een meer stabiele persoonlijkheid waarin ze verantwoording willen en durven dragen voor hun keuzes. Anderen hebben wat extra hulp nodig. Rots en Water is een training die met jongeren vooral aan het versterken van de basis werkt; “Wees bewust wie jij bent, wie je wilt zijn, hoe jij wilt dat anderen jou zien. En welke keuzes jij kan maken om met lastige situaties om te gaan.”

Wat houdt het in?
Rots en Water is een trainingsprogramma voor jongens en meiden vanaf twaalf jaar die problemen ondervinden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Het programma richt zich op het bewustmaken van hun eigen kracht en hoe ze deze op een positieve en sterke wijze kunnen inzetten in de verschillende situaties. Daarnaast worden zij bewust gemaakt van hun handelen en wat voor reacties dit kan oproepen bij anderen in hun omgeving. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze jongeren meer aangesproken worden door doen of zelf ervaren dan door praten.

Wat is er aan de hand
Op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid worden nieuwe vragen belangrijk; ‘Wie ben ik, hoe denken anderen over mij, wie wil ik zijn, wat wil ik doen, wat vind ik belangrijk?”
Op zoek naar de antwoorden op deze vragen komen jongeren vaak in drijfzand terecht. Het is voorhen lastig om een gezonde balans te vinden in het sterk opkomen voor jezelf en het mee kunnen bewegen met anderen, zoals andere meningen accepteren of een ander gelijk kunnen geven.

Jongeren kunnen op hun problemen reageren met onbeheerst en grensoverschrijdend gedrag. Dit uit zich in stoerdoenerij, de macht van de kick, het zoeken naar grenzen en verlies van zelfbeheersing. Op geweld reageren zij vaak met hetzelfde of erger geweld. Deze jongeren worden als lastig ervaren en vallen op school en in de vrije tijd buiten de boot.

Jongeren kunnen zich juist ook helemaal terugtrekken als zij problemen hebben. Zij kunnen angstig zijn en weinig zelfvertrouwen hebben in sociale situaties waardoor ze hun grenzen niet goed aangeven aan anderen. Soms voelen ze hun eigen grenzen ook slecht en maken zij keuzes die meer problemen dan oplossingen geven.

Hoe helpen wij?
Jongeren die het moeilijk vinden om in gesprekken over hun problemen/gedrag te praten kunnen door actief bezig te zijn binnen de Rots en Water training aan hun leerdoelen werken.

De training bestaat dan ook voor een groot deel uit ‘doen’. Thema’s zoals zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen, worden behandeld met behulp van fysieke oefeningen.

Tijdens en na alle oefeningen worden de jongeren uitgedaagd om te vertellen wat ze voelen, of wat ze moeilijk vinden. Dit zoeken naar woorden in bijvoorbeeld kringgesprekken, maakt hen bewust van wat ze ervaren en hoe het voelt.

Een ander onderdeel van de training is de thuisopdracht. De jongeren krijgen een korte samenvatting van de les op papier mee naar huis met enkele vragen. Ze worden in alledaagse situaties uitgenodigd om zich te verdiepen in wat ze geleerd en gevoeld hebben.

De training dwingt hen ook om zich bewust te zijn van de uitwerking van hun gedrag op anderen. Dit geeft hen betere mogelijkheden om te communiceren.

Houding
Het Rots en Waterprogramma leert de jongeren om de Rotshouding  en de Waterhouding afwisselend te gebruiken in de omgang met anderen, in de verschillende situaties waar ze in terecht komen in hun dagelijks leven.

De Waterhouding staat voor luisteren en rekening houden met elkaar, uitleggen wat je bedoelt en flexibel reageren. De ander gelijk geven is daarbij geen gezichtsverlies, maar het op goede gronden veranderen van standpunt.

De Rotshouding staat voor onverzettelijkheid. Je houdt vast aan je eigen mening of je eigen gevoel, zonder je zelfbeheersing te verliezen. Je kan bijvoorbeeld “op je eigen benen blijven staan” ook als je druk voelt vanuit de vriendengroep.

Wat is het doel?
Het doel van Rots en Water is dat de jongeren om kunnen gaan met hun emoties. Ze hebben geleerd om na te denken over hun eigen handelen en om zich af te vragen of ze in een situatie beter iets anders kunnen doen. Als ze in staat zijn zichzelf te beheersen en over zichzelf na te denken, ontstaat er zelfkennis en zelfvertrouwen. Als jongeren leren dat ze hun onzekerheid  kunnen beïnvloeden door hun fysieke houding te veranderen, zorgt dat eveneens voor zelfkennis en zelfvertrouwen. Hierdoor leren ze een eigen richting te geven aan hun leven.

Hoe lang duurt de training?
Rots en Water bestaat uit acht basislessen van gemiddeld 90 minuten. Dit kan aan de behoefte van de individuele jongeren of de groep aangepast worden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de training Rots en Water kun je per mail terecht bij clientlogistiek@lindenhout.nl. Ook kun je contact opnemen met het regiokantoor bij jou in de buurt.