Paginakop

Van 't Lindenhoutmuseum

In het Van 't Lindenhoutmuseum is veel informatie bewaard gebleven over het ontstaan van de huidige Lindenhout-organisatie. Het museum is gehuisvest in voorheen de ’Weezenkapel’ op het terrein van Kinderdorp Neerbosch, waar Johannes van 't Lindenhout weeskinderen opving.

lindenhoutbethelkerk.jpgEén van de voorgangers van het huidige Lindenhout was het Behandelcentrum Neerbosch te Nijmegen. Dit was voorheen ‘Kinderdorp Neerbosch’ dat voortkwam uit ‘de Weezeninrichting', die in 1863 gesticht is door Johannes van ’t Lindenhout.

Weeshuis
Van ’t Lindenhout nam zijn eerste wezen op in een pand in de oude binnenstad van Nijmegen, maar al spoedig was dit huis te klein. Hij kreeg aan de rand van Nijmegen, achter het dorp Neerbosch, een stuk grond aangeboden en bouwde daar de eerste weeshuizen. Van ‘t Lindenhout was van mening dat elk weeskind recht had op opvoeding en scholing, zodat het in staat zou zijn om na zijn 18e jaar een zelfstandig bestaan op te bouwen. Als vaklieden verlieten de jongens en meisje met hun ‘uitzetkist’ Neerbosch om in Nederland maar ook in Amerika en Zuid-Afrika hun plaats te vinden.

Zelfvoorzienend dorp
Het weeshuis groeide uit tot een compleet dorp waar aan het eind van de 19e eeuw bijna 1000 kinderen woonden. Elk nieuw gebouw, ook de kerk, werd door de jongens onder leiding van hun leermeesters gebouwd. Er kwamen werkplaatsen waar jongens en meisjes een vak konden leren. Ze timmerden meubilair, wat ook buiten de weesinrichting werd verkocht. Op de boerderij en tuinderij werden gewassen geteeld voor de voeding van de kinderen. In de werkplaatsen werden kleding, klompen en schoeisel gemaakt. Ook was er een drukkerij van tijdschriften, boeken, almanakken en kranten. Van ’t Lindenhout schreef hiervoor veel artikelen en verhalen over de Weezeninrichting, waardoor deze een landelijke bekendheid kreeg. Deze bekendheid zorgde voor inkomsten via sponsoren en liefdadigheidsinstellingen.

Interieur Lindenhoutmuseum

Museum
De geschiedenis vanaf de weesinrichting is grotendeels bewaard gebleven. Deze is te vinden in het Van ’t Lindenhoutmuseum in de voormalige ‘Weezenkapel’ op het terrein van het Kinderdorp Neerbosch. In dit museum krijgt men een indruk hoe in de vorige eeuw in Nederland wezen werden opgevangen. Naast een historisch overzicht vindt men gereedschappen uit de werkplaatsen, uitgaven van de drukkerij, meubels, prenten, schilderijen, foto's, enz. Via een maquette kan men 'een wandeling' over het oude Neerbosch maken.

Bezoek/Educatie
Het Van ’t Lindenhoutmuseum is elke eerste zondag van de maand geopend van 12.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur open. Op andere dagen, behalve op zon- en feestdagen is het museum te bezoeken na afspraak met de conservator Anne-Marie Jansen. Het museum is gratis toegankelijk. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor groepen die een rondleiding en de inleiding over de historie aanvragen, geldt een vaste vergoeding. Voor scholen, basis- en voortgezet onderwijs, is een speciaal programma ontwikkeld.

Van ‘t Lindenhoutmuseum
Scherpenkampweg 58
6545 AL Nijmegen
telefoon: (024) 379 03 29
e-mail: a.jansen@vantlindenhoutmuseum.nl
website: www.vantlindenhoutmuseum.nl


Meer online Lindenhout-historie

Een oud-bewoonster van Kinderdorp Neerbosch heeft een website gemaakt met informatie en foto’s uit de verschillende periodes vanaf de Weezeninrichting, Kinderdorp Neerbosch tot het Behandelcentrum Neerbosch van de laatste jaren.

Share |