Paginakop

Organisatie

Lindenhout is een ervaren jeugdzorgorganisatie in Gelderland en Overijssel. Met ruim 360 collega’s bieden we ieder jaar hulp aan meer dan 3.500 kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.

Zo’n 1.500 daarvan helpen we ambulant, waarvan ongeveer 120 met spoed. 1.000 kinderen groeien voor kortere of lange tijd op in de 700 pleeggezinnen waar we mee samenwerken en bijna 350 kinderen in onze gezinshuizen. Ondanks de vaak complexe situaties waarin we samenwerken met onze cliënten, waarderen zij de samenwerking met Lindenhout al jarenlang met bijna een 8.

We hebben onze organisatie van ambulante hulp onderverdeeld in vier jeugdzorgregio’s: Achterhoek, Arnhem, Food Valley en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Al onze vormen van pleeg- en gezinshuiszorg vallen onder Wonen & Opgroeien. Het MT wordt gevormd door de gebiedsmanagers, de manager Wonen & Opgroeien en de directeur bedrijfsvoering met daaraan toegevoegd de bestuurssecretaris en de projectleider Innovatie.

Waar moet ik zijn?

.