Paginakop

Internationale samenwerking

Lindenhout is lid van FICE Internationaal, de Nederlandse afdeling van de Fédération Internationale des Communautés Educatives. Een internationaal verband dat actief is op het terrein van kinderrechten, jeugdzorg, jeugdonderzoek en beleid. Deze internationale kennisuitwisseling startte in 1948 auspiciën van de UNESCO.
Share |
Waar moet ik zijn?

.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016